ÖZELLEŞTİRİLMİYOR, GÜZELLEŞTİRİLİYOR...

Cumartesi günü Şeker Fabrikasındaydık. 1974 yılında Türk Mühendislerinin ‘ilk şeker fabrikası’ olarak temel atma törenini de, Rahmetli Necmettin Erbakan’ın bu fabrikayı 1977 yılındaki açılışını yapmasını da hatırlıyorum.

ÖZELLEŞTİRİLMİYOR,  GÜZELLEŞTİRİLİYOR...
ÖZELLEŞTİRİLMİYOR,  GÜZELLEŞTİRİLİYOR... Admin
Bu içerik 4294 kez okundu.

 

O tarihlerde Babam Milli Selamet Partisinin

Yönetim kademesindeydi.

Afyon bir günde MSP’li 7 Bakanı ağırlamıştı.

Bölge Koordinasyon toplantısı yapılmıştı,

Hıdırlık’ta.

Rahmetli Necmettin Erbakan, ‘Ağır sanayi’,

Milli Sermaye’ diyordu.

Üzerine basa basa vurguluyordu.

Şeker Fabrikası, Kağıt Fabrikası, Alkaloid

Fabrikası...

Bunların hepsi o Rahmetli Necmettin Erbakan

ve arkadaşlarının eseridir Afyonkarahisar’a.

Nur içerisinde yatsın...

Afyonkarahisar’a yapılan çok önemli eserlerde

Hocanın imzası vardır.

***

Afyon Şeker Fabrikasının özelliği ‘fabrika

yapan fabrika’ olmasıdır.

Başka Şeker Fabrikalarının yapımını da üstlenen

Afyon Şeker Makina Fabrikası ‘Türk Mühendis’lerinin

imzasını taşır.

İlk’lerin fabrikası olması ünvanına sahip

olan Afyon Şeker Fabrikasında hafta sonu yapılacak

olan toplantı ile ilgili davet geldiğinde,

diğer proğramlarımı iptal ettim. Çünkü yukarıda

belirttiğim gibi bu Fabrika Afyonkarahisar

için ‘önem’liydi.

Fabrika ile ilgili pek çok gelişmeyi bizzat

Necmettin Erbakan’dan dinlemiştim.

O günler aklıma geldi.

Yiğit ölür eseri kalır’ diye boşa denmemiş...

Erbakan’ın pek çok eseri var İlimizde.

***

Milli Selamet Partisinin, Necmettin Erbakan’ın

stratejisi, öncelikleri yıllar sonra ne

kadar ‘doğru’ olduklarını göstermiştir.

Şimdi AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan’ın

pek çok söylemlerinin, stratejilerinin, önceliklerinin

alt yapısında MSP ve Erbakan olduğu,

bunların doğru olduğu görülmektedir.

 

Afyon Şeker Dünya ile rekabet edecek

Gelelim o günkü toplantı ile ilgili notlarıma...

Dünyada şeker bilindiği gibi şeker kamışı

ve şeker pancarından sağlanmakta.

Dünya şeker piyasasının fiyatlarını ise

büyük ölçüde ‘düşük maliyetli şeker kamışı

belirliyor.

Türkiye’de mevsimsel şartlar nedeniyle

şeker kamışından şeker üretmek mümkün olmadığı

için şeker pancarından üretim yapılmakta.

Bu nedenle de ihracat açısından

rekabet şansı bulunmadığı için üretim tamamen

yurt içi piyasalara hitap edecek şekilde

planlanmakta.

Bilindiği gibi şeker pancarı üretimi belirli

bir kotaya göre yapılmakta.

3 milyon 151 bin ton pancar şekeri, 990

bin tonu nişasta bazlı şeker olmak üzere 4

milyon 141 bin ton şeker üretim kapasitesi

bulunuyor.

Pancardan şeker üreten şirketlerin günlük

pancar işleme kapasiteleri de 155 bin ton.

Üretim planlaması tamamen Türkiye’deki

şeker talebini karşılamaya yönelik olarak yapılıyor.

Ülkemizin yıllık şeker ihtiyacının %90’ı

pancar şekeri, %10’u ise nişasta bazlı şeker

ile karşılanacak şekilde proğramlanmış.

Türk Şeker 2 milyon ton şeker üretim kapasitesine

sahip. Günlük pancar işleme kapasitesi

ise 104 bin ton. Türk Şeker pancardan

şeker üretiminin %65’ini, tatlandırıcının ise

%49 üretimine sahip.

Türk Şeker fabrikalarında 116 gün süren

2016/2017 kampanya döneminde 10 milyon

617 bin toh pancar işlenmiş ve 1 milyon 404

bin ton şeker üretimi sağlanmış. Yan ürün

olarak ta 502 bin ton melas elde edilmiş.

İşte Afyon Şeker’de bugüne kadar Türkiye’de

hiç yapılmayan, Melas’tan şeker üretimi

yapılmaya başlanacak.

Afyon Şeker’in 2016 cirosu 253 Milyon

TL, kar ise 5 milyon TL civarında.

Türk Şeker’in kar’lı fabrikalarından birisi

Afyon Şeker. Türk Şeker’in 2016 yılı zararı 77

milyon TL iken, aynı dönemde Afyon Şeker 5 milyon

TL kar elde etmiş.

Afyon Şeker istihdam açısından da Ülkemize

katkı sağlamakta.

2016 yılı rakamlarıyla fiili olarak 62

memur, 206 daimi işçi ve 48 geçici işçi istihdamı

yapılıyor.

Bu yıl başında memur sayısı 55 kişi, 224

daimi işçi ve 91 geçici işçi istihdamı yapılmakta.

Hizmet alımı yoluyla da 669 işçi istihdamı

yapılıyor.

***

Afyon Şeker’de 2017 yılında 1,2 ve 5

kg’lık şeker paketleme ünitesi kazandırılmış.

Bunun yanı sıra Big-Bağ adı verilen paketleme

ünitesi ile tam bin kiloğramlık ‘sanayi

tipi’ paketleme yapılıyor.

Tam 1 tonluk bu Big-Bağ paketler...

Paketlemeyi yapan ilk fabrika ünvanı da

Afyon Şeker’in.

 

 

Bakan Elvan

nasıl ikna edildi?

Şimdi ise AK Parti Hükümeti

hiç bir Fabrikaya yapılmayan

yatırımı yapıyor Afyon

Şeker’e.

Afyon Pilot Fabrika seçildi.

İlk’lerin Fabrikasında yine

bir ‘ilk’ olacak.

Tam yüz milyon TL lik bir

yatırım ile ‘melas’ tan şeker

üretecek sistem kazandırılacak

Afyon Şeker Fabrikasına.

Şu anda Genel Müdür Yardımcısı

olan Hasan Altunkalem,

daha önce Afyon Şeker

Fabrikasının Müdürü idi.

Burayı iyi biliyor.

Türk Şeker’in 25 fabrikasından

birisi olan Afyon Şeker’in

Müdürü, şimdi Türk Şeker’in

Genel Müdür Yardımcısı.

Başarılı, özverili ve yakın

çevresinin anlatımıyla tam bir

işkolik.

Afyon Şeker Fabrikasının

100 Milyonluk yatırım almasında

çok büyük katkısı var.

Bu önemli yatırımdan bahsetmişken,

o yatırım için

Bakan Elvan’ın nasıl ikna edildiğini

de anlatayım.

Afyon Şeker bilindiği gibi

özelleştirme listesinde yer almaktaydı.

Şeker üretim maliyeti sıralamasında

Afyon Şeker 25

fabrika içerisinde 4. Sırada

bulunmakta.

Milletvekilimiz Ali Özkaya

ile Genel Müdür Yardımcısı

Hasan Altunkalem bu konu

hakkında görüşürler. Maliyetin

daha aşağıya çekilmesi için bir

öneride bulunur Hasan Bey.

Türk Şeker Fabrikalarında

olmayan bir şeyi önerir.

Melas’tan şeker üretimi.

Bu şekilde maliyet daha aşağıya

çekilecektir ve fabrika daha

çok kar elde eder hale gelecektir,

böylelikle de belki de Hükümetin

kar elde eden işletmeler

özelleştirilmesin’ stratejisinden

hareketle, Afyon Şeker listeden

çıkartılabilecektir.

Milletvekilimiz Ali Özkaya

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ile

görüşür.

Durumu anlatır.

Lütfi Elvan, az bir yatırım

sanar ve ‘bakalım’ der önce.

Sonra Ali Özkaya’yı arar.

Sayın Vekilim sizin bahsettiğiniz

yatırım 100 milyon

TL. Bunu yapamayız. Şeker

Fabrikalarına toplam yapılacak

yatırım için düşündüğümüz

rakam aşağı yukarı bu

kadar. Bunu yapmamız imkansız.

Ancak 10 ila 15 milyon

TL lik bir yatırım isterseniz

buna imkan sağlayabiliriz. Yatırım

miktarını da artıramayız,

çünkü Türk Şeker’in 1 katrilyon

borcu var’ der.

Ali Özkaya ben sizin yanınıza

geleyim, yüz yüze konuşalım

der. Daha sonra buluşurlar

Kalkınma Bakanı Lütfi

Elvan ile.

Afyon Şeker’in ve bu yatırımın

Türk Şeker için öneminden

bahseder Ali Özkaya.

Sonunda 23 milyon Euro’luk

yatırım için Lütfi Elvan’ı ikna

eder.

Bu yatırım ile Afyon Şeker

Avrupa’da ilk 5 fabrikanın

içinde olacak.

Türkiye’de ise birinci sıraya

oturacak.

Şu anda Türk Şeker Fabrikalarında

şeker’in kğ maliyet

fiyatı 2.4 TL ile 5.5 TL arasında

değişmekte.

Afyon Şeker’in kğ maliyeti

ise 2.45 civarında.

Bu yatırım ile birlikte maliyet

çok daha aşağıya düşecek.

Türk Şeker Genel Müdür

Yardımcısı Hasan Altunkalem

bu yatırımın 1,5 yılda kendini

amorti edeceğini vurguluyor.

Müthiş bir kar demektir

bu.

Bu yatırımın bir diğer getirisi

ise çiftcimiz açısından olacak.

Eğer ürettiğiniz şekeri o yıl

satamaz iseniz, bölgedeki

pancar kotanız düşüyor.

Şimdi ise bu yatırım ile maliyet

düşeceği için, daha çok

satış yapılabilecek ve daha

fazla pancar kotasına ulaşacak

Afyonkarahisar.

Bu yatırım sayesinde en az

25 kişilik bir ek istihdamda

sağlanacak.

Ayrıca dünya ile rekabet

imkanı da sağlanmış olacak.

 

 

 

 

Erbakan Hocaya dua...

Ali Özkaya ve Hatice Özkal toplantıda çok önemli

vurgulamalar yaptılar.

Erbakan Hocayı rahmet ve minnetle andılar.

Erbakan Hocamız ve arkadaşlarının temelini attıkları

ve açılışını yaptıkları fabrikayı şimdi daha ileriye taşıyacak

olmanın mutluluğunu yaşıyoruz’ dediler.

41 yıl önce Afyon’a bu önemli fabrikayı kazandıran

Erbakan Hoca ve arkadaşlarının o hizmet aşkını, 41 yıl

sonra aynı görüşten gelen insanların dünya ile rekabet

edebilecek bir hale getiriyor olmaları çok, ama çok

önemli.

Hizmet, hizmet, hizmet...

Yıllar önce Erbakan Hoca ve arkadaşları evimize misafir

olduklarında, seçim karargahı olan apartmanımızın

altındaki yerde konuk olduklarında da aynı ‘parlayan

gözleri’ görmüştüm.

Aradan 41 yıl geçti...

Erbakan Hocanın talebelerinin gözlerinde de aynı

parlayan gözleri’ görmek o kadar mutluluk verici ki...

Onların gözlerinde ‘Fel fecir’ yok, ‘gıybet’ yok, ‘dedikodu

yok, ‘Devlete – millete hainlik’ yok. Söylemlerinde,

icraatlarında, gözlerinde Memlekete, Millete

hizmet aşkı var...

Sadece ve sadece ‘Millete hizmet’ var, gönüllerde.

Yapılacak hizmetin memlekete ve insanlarımıza katkısıdır

o gözlerdeki parlaklığın sebebi.

Allah hepsinden razı olsun.

 

 

 

Afyon adı yakışır...

Paketlenen ürünlerden numuneleri

gösterdi o gün Genel Müdür Yardımcısı

Hasan Altunkalem.

Bembeyaz bir paket.

Üzerinde yemyeşil TÜRK ŞEKER

amblemi.

Beyaz, temizliğin simgesi...

Yeşil ise bana hep İslamiyeti çağrıştırır.

Güzel bir uyum.

Ama bir şey eksikti o pakette.

Beyaz ve yeşilin yanında ‘Afyonumuzun

rengi mor’.

Ne güzel olurdu o paketin üzerinde

Afyonkarahisar’ loğosu.

Kızılay Madensuyunun üzerine İlimizin

adını daha büyük yazdırmak için

verdiğimiz uğraşı hatırlattım Milletvekillerimize.

Bu şeker paketinin üzerine ne

güzel yakışır İlimizin adı’ dedim.

Hem Ali Özkaya, hem de Hatice

Özkal desteklediler bu önerimi.

AK Parti İl Başkanı İbrahim Yurdunuseven

ile Şeker İş Sendikası Başkanı

Murat Karamoçu ve diğer misafirlerde...

Gözler Genel Müdür Yardımcısı

Hasan Altunkalem’de iken bir öneride

daha bulundum;

Siz bu paketlerin üzerine İlimizin

adını yazın, bizde yerel basın olarak

bir yıl Afyon Şeker’in reklamını ücretsiz

yapalım’ dedim.

Hoşuna gitti bu öneri Afyon Şeker’in

eski Müdürü, Türk Şeker’in yeni

Genel Müdür Yardımcısı Hasan Altunkalem’in;

Görüşeyim Genel Müdürümle,

neden olmasın’ dedi.

Afyonkarahisar Milletvekilleri 24

fabrikaya yapılan yatırım miktarı kadar

Afyon Şeker Fabrikasına yatırım yaptırtmayı

başarabiliyorlarsa, bu isim konusunu

da hallederler evvelAllah.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Drone ile denetim
Drone ile denetim
Polise kürekle saldırdı
Polise kürekle saldırdı