HİMMET VERENLERİN DOSYALARINI KAPATTILAR VERMEYENLERİ İSE SİLMEK İÇİN HERŞEYİ YAPTILAR

Nakit ödeme genellikle yüksek tutarda himmet parasında mümkün değildir. Bu nedenle çek ve senet alınması sık kullanılmaktadır.

HİMMET VERENLERİN DOSYALARINI KAPATTILAR  VERMEYENLERİ İSE SİLMEK İÇİN HERŞEYİ YAPTILAR
HİMMET VERENLERİN DOSYALARINI KAPATTILAR  VERMEYENLERİ İSE SİLMEK İÇİN HERŞEYİ YAPTILAR Admin
Bu içerik 3670 kez okundu.

 

 

 

Himmet Kalemleri

Himmet, örgütün dar manada kullanıldığında; her yıl ramazan ayı içinde esnaf, sanayici, tüccar, işadamı, zengin kimselerden her bir mütevelli heyetinin pey sürme şeklinde o yıl verebileceği azami miktarda parayı nakit veya çek senet karşılığı ödeme taahhüdü olarak toplanan paradır. Nakit ödeme genellikle yüksek tutarda himmet parasında mümkün değildir. Bu nedenle çek ve senet alınması sık kullanılmaktadır. Bu himmet toplantısı yılda bir kez yapıldığından özel bir seremonide icra edilmektedir. Mütevelliden en yüksek himmet verilmesini sağlayacak ağzı laf yapan ve kişiler üzerinde tesirli şekilde konuşan bir kimse seçilmektedir. Biraz dini bilgisi de varsa, yurt dışı okulları ve yurt dışında bayrak gösterisi, öğrenci olup Türkçe birkaç kelime telaffuz edebilen birkaç kişinin pat çat ağdalı konuşması ve duygu sömürüsü bol himmet için yeterli metafizik gerilim etkisi oluşturmaktadır.

Kamu görevlilerinden aidat toplanıyordu

Himmet olarak örgüt üyesi kamu görevlilerinden toplanan paraya “aidat” denmektedir. Bütün kamu görevlisi örgüt mensupları her ay aldıkları ücret veya maaşın bekâr ise ortalama % 15-20’sini, evli ise en az % 10’unu aidat olarak himmete vermektedir. Aylık olarak sohbet gruplarının durumuna göre maaş veya ücret alındıktan sonraki ilk toplantıda para toplanmaktadır. Elden alınan bu para sohbet grubundaki abi veya ablaya ya da tanıdık olmayan ildeki gelirleri toplayan kişilere verilmektedir. Kimin ne kadar himmet için aidat ödediğini toplayan ve abi bilmektedir. Örgüt içinde yükselebilmek için toplantılara katılmak ve aidatını ödemek şarttır. Örgütün kişinin arkasında sağlam durması için de buna bakılmaktadır. Aylık himmet vermek örgütün bağlılığını güçlendirmektedir.

Yurt dışına giden örgüt üyelerinin harcırahları ve aldıkları taltif ödemeleri örgüte gidiyordu

Örgüt, kamu görevlisi üyelerinin yurt dışı görevi için aldığı “harcırah” veya başarı gösterip aldığı “taltif” ödemelerine de el koymaktadır. Örgüte gideceği bilindiği için polis memuru ve amirlerine verilen yüksek taltif ödemeleri de örgüt gelirleri içerisinde yerini almıştır.

Örgütün himmet olarak topladığı paranın bir diğer kalemini ise “bağışlar” oluşturmaktadır. Bağış, esnaf veya küçük işletme sahiplerinden düzenli olmayan para talebi şeklinde gerçekleşmektedir. Bir evde veya yurtta kalan öğrencilerin ihtiyacı karşılanacağı söylenerek bağış toplanmaktadır. Okul veya yurt inşası bahane edilerek toplanan para da bağış olarak örgüt kasasına aktarılmaktadır. Bağışlar o yerdeki örgütten olmayan veya sempatizan düzeyinde kimselerden hayır amaçlı alınmaktadır. Bağış yapmayanlar üzerinde bir baskı oluşturulmakta, kişiler bağış yapmadığı zaman sanki bir günah işlemiş veya kötülük yapmış gibi hissettirilerek bağış yapmaya zorlanmaktadır. Öğrenci evi, yurt, okul gibi yerlere harcanacağı vaat edilerek istenen bağışa hayır diyen pek çıkmamaktadır. Bağış, para, mal, arsa veya arazi olarak verilmektedir. Birçok yurt, okul veya şirketin elindeki bina, tesis, işyerleri bağış olarak verildiği görülmektedir.

Örgüt içindeki herkes zorunlu olarak her yıl örgüte zekat ödemekteydi

Zekât, dinî bütün zengin kimselerden toplanmaktadır. Örgütün içinde veya dışında olan ve zekât vermek isteyen kimseler seçilip örgüt propagandası sonrasında ondan yüklü bir miktarda mal veya para alınmaktadır. Örgüt içinde yer alan zengin kimseler zaten zorunlu olarak örgüte her yıl düzenli zekât ödemektedirler.

 

Burs ödemesi istenilen kişiler örgütle bağı olmayan kimselerdir

Burs olarak toplanan para da bağışa benzer toplanmaktadır. Bunun farkı okul öğrencilerine verileceği söylenerek toplanmaktadır. Eğitim öğretim yılı için topluca veya her ay düzenli olarak alınmaktadır. Öğrenci bursları mahalle veya o yerden küçük ve orta halli işletme sahiplerinden alınmaktadır. Burs adıyla para istenen kimselerde örgütten veya sempatizan yada örgütle hiçbir bağı olmayan kimselerdir.

Bankaların verdikleri promosyon geliri de örgüte aktarılıyordu

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin maaşlarını aldıkları anlaşmalı bankalardan yıllık periyotla aldıkları “promosyon” geliri de abiler tarafından himmet adı altında toplanarak örgüte gönderilmektedir. Bankanın verdiği promosyon parasının haram para olduğu ve bunun ancak örgüt adına iş yaptırmak amacıyla rüşvet olarak verilebileceği iddia edilerek toplanmaktadır. Örgüt bu yolla harama ve helale dikkat ediliyor görüntüsü vererek sempati kazanmaktadır.

Örgütün yayınlarına abone olmayanlar Bank Asya veya herhangi bir kurumda çalışamaz

Himmet toplama yöntemlerinden biri de örgütün basın yayın kuruluşlarının ürünlerine “abonelik ücreti” adıyla yapılmaktadır. Örgütün çıkardığı “Zaman, Bugün, Sızıntı, Aksiyon, Yeni Ümit” gibi dergi ve gazetelere başka isimle abonelik yapılmakta, çoğu zaman gazete ve dergi bile gönderilmeden yıllık abonelik ücreti tahsil edilmektedir. Bir kişiye birden çok abonelik yaptırılıp bedeli tahsil edilmektedir. Belli bir tirajı tutturmak için örgüt, bütün üyelerini zorunlu aboneliğe özendirmektedir. Mesela abone olmadan örgütün bir şirketinde Bank Asya’da veya yayın kuruluşunda, şirketinde çalışmak mümkün değildir. Abone olmak örgüte sadakatte bir kıstastır. Örgütle hiçbir ilişkisi olmayanlarda abone olmaya zorlanmaktadır. Dershane deneme sınavları ancak abone olmak şartıyla çözdürülmekte ve ÖSYM sınav soruları bu denemelerden seçilmekte veya sınavda çıkan soruların önemli bir kısmı deneme sınavı olarak çözdürülmektedir. Örgüt böylece abone yaparak para kazanmakta, deneme sınavı adıyla kitlesel kadrolaşma sağlamakta ve dershanelerinin reklamını yaparak öğrenci çekmekte hem para kazanıp hem de insan kaynağı temin etmektedir.

Kurban üzerinden de örgüte para aktarımında bulundular

Kurban bayramları da örgüt tarafından istismar edilmiş, kişilerden “kurban bedeli” olarak para toplanıp himmet okyanusuna aktarıldığı tespit edilmiştir. Kurban ülke dışında düşük bir fiyata satın alınıp kestirilerek kalan para örgüt yöneticilerine verilmiştir. Kurban bir kişiye birden çok kestirilip gelir sağlanmıştır. Peygamber adına kurban kesme işi icat edilerek kişilerden paralar toplanmıştır.

 

Sözde reklam anlaşmaları ile örgüte kaynak sağladılar

Örgütün bağış olarak topladığı paraların önemli bir kısmını ise reklam anlaşmaları oluşturmaktadır. İş dünyasından doğrudan bağışa alamayan örgüt, sözde reklam anlaşmaları yaparak basın yayın organlarında reklam yapmak karşılığı yüklü miktarda bağış alarak ekonomik kaynak sağlamaktadır. Görünüşte reklam geliri ama gerçekte himmet olarak alınmış para örgütte önemli bir ekonomik kaynaktır.

//

//

Himmetlerin Harcama Yerleri

Himmet olarak toplanan para zimmete geçirilerek;

Fetullah GÜLEN'in bütün akraba çevresinin bu paralarla zenginleştiği, kutsal hoca payının kitap telif ücreti olarak sisteme sokulup yurt dışına gönderildiği ve akrabalarına servet olarak verildiği,

Emsalleri geçim sıkıntısı çekerken örgütün parasıyla en zengin kişilerden daha şatafatlı hayat yaşayanlar olduğu,

Himmet olarak toplanan para ile örgüt liderinin yurt dışında krallar gibi malikânelerde masraflarını bu yolla karşıladığı, Yurt dışına kaçan örgüt üyelerinin ve yöneticilerinin toplanan himmetlerle geçindikleri, Yurt dışındaki lobi faaliyeti yürüten kuruluşlara himmetten ayrılan paraların verilip Türkiye Devletinin, hükümetinin ve takip ettiği politikanın, devlet adamlarının kötülenmesi için ödemeler yapıldığı,

ABD ülkesindeki seçimlerde tutulan tarafa göre seçim yatırımı yapıldığı, lobilere, ülkemiz aleyhine yayın yapan kuruluşlara, gayrı meşru yerlere harcanması da himmetin toplanma gayesine uygun sarf edilmediğini göstermektedir.

Himmet verenler hep aldatıldı

Himmet olarak toplanan paranın hayır amacı dışında kullanıldığı, ödeme yapan kişilerin bu şekilde aldatıldığı, himmet toplamanın haksız, dine, ahlaka ve hukuka aykırı olduğu açıktır.

Himmet, hem örgüt içindeki herkesten hem de asıl olarak örgüte sempati duyan kişilerden toplanmaktadır. Bir bölgede mesela esnaftan himmet toplandığı gibi, işadamı ve sanayici gibi zengin kesimden de himmet toplanmaktadır. Örgüt üyesi olan kamu görevlisi herkesten her ay ayrıca himmet toplanmaktadır.

Mal varlığı elinden alınanlara sus payı olarak ne veriyorlardı?

Yüksek miktarda himmet veren veya önemli yerlerdeki arazi, ev, arsa veya emlakini örgüte kaptıranlar, Fetullah GÜLEN tarafından gönderildiği iddia edilen kitap, tespih, seccade, Kuran-ı Kerim ile ödüllendirilir. Fetullah GÜLEN rüyasında onun bu yaptığı işle ilgili övüldüğünü ileri sürer. Ayrıca o kişinin ölenlerine hatim indirildiği, dua edildiği gibi sözlerle malvarlığı elinden alınan kişiye sus payı verilir.

Himmet verenler Devletle mücadeleye itildiler

Kamu görevlisi olan örgüt üyelerinden ve sempatizanlarından himmet toplamak örgütün birlik bütünlüğünü sağlamak ve kişilerde aidiyet duygusu uyandırmak, örgütün her türlü malvarlığına kişilerin sahip çıkmasını sağlamak, kişilerde bilinç geliştirmeye hizmet etmektedir. Himmet verenler örgütün malları üzerinde sahiplik ve söz hakkı varmış gibi devlette mücadeleye itilmektedir. Gerçekte örgütün kamu ihaleleri, devlet teşvikleri, şirket gelirleri, işadamları, tüccar sanayiciden aldığı para tutarları yanında memur kesiminden aylık topladığı para devede kulak kabilinden ise de bunun devam ettirilmesindeki espri, gelir değil örgütlü hareket edebilmektir.

Usülsüz dinlemelerle elde ettikleri bilgileri örgüte kaynak yaratmak için kullandılar

Örgüt, himmet toplamak için kaynağın legal-illegal olmasına bakmamaktadır. Öncelikle himmet alınan kişilerin bunu hangi kaynaktan elde ettikleri araştırılmamaktadır. Fuhuş, kumar, tefecilik yoluyla elde edilen paraya hizmet hareketi usulsüz dinlemelerle vakıf olup derhal soruşturmaya başlamakta, eğer fail himmet veriyorsa dinlemeler suç işlenmemiş gibi kapatılmakta, fail himmet vermeye yanaşmaz ise derhal organize bir şekilde varlığı silinmekte ve özel yetkili mahkemeler ve kirli bir emniyet tedbirini almaktadır. Örgütün hiç bir ahlakî ilkeye dikkat etmeden topladığı himmet parası, hayır amacıyla değil kaynağı kapital haline gelmiştir.

//

//

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
5 gün dayanabildi
5 gün dayanabildi
Cinsel içerikli operasyon
Cinsel içerikli operasyon