Bugün - Saturday, September 22, 2018
Afyon 8°C
Anasayfa
Hakkımızda
Künyemiz
Reklamlar
Sponsorlar
Sayfalar
Yeni Üye
Magazin Güncel Siyaset Neler duyduk? Spor Sağlık Eğitim İlçeler Söyleşi Ekonomi 
 
Yazar Detayları

M.Emin Güzbey

M.Emin Güzbey - ABİ VE ABLALAR KİMİ SEÇTİLERSE, GELİN YA DA DAMAT ADAYI KADERLERİNE RAZI OLUP SEÇİLEN KİŞİ İLE EVLENİYORLARDI

ABİ VE ABLALAR KİMİ SEÇTİLERSE, GELİN YA DA DAMAT ADAYI KADERLERİNE RAZI OLUP SEÇİLEN KİŞİ İLE EVLENİYORLARDI
Yazı Tarihi: Friday, February 03, 2017

 

 

Himmet Türleri

Himmet Türleri; İşten Himmet, Maldan Himmet, Para Himmeti, Mülk Himmeti ve Evlilik Himmeti olmak üzere 5 (beş) ayrı bölüme ayrılmıştır.

 

İşten Himmet

Örgüt eğer bir kişiyi himayesine almışsa ve o kişinin verecek hiç bir şeyi de yoksa ondan iş himmeti talep eder. Bir ülkeye veya yurt okul dershane gibi bir yerin başında bedelsiz hizmet etmesini ister. Bu sürelidir. Üç beş yıl iş himmeti yapan kişi örgüte karşı mesuliyetini yerine getirmiş olur. Örgüt daha sonra bu kişiyi ücretli bir yerde istihdam eder. Kişinin hiç bir bedel alamadan çalışarak verdiği emeğe işten himmet denir. İşten himmeti yalnızca örgüte katılanlar verebilir. Örgütten olmayan bu himmete katılamaz.

 

Maldan Himmet

Örgütün kuruluş yıllarında daha çok uygulanan ama zamanla para himmetine çevrilen bir türdür. Himmet yapacak kişi, elindeki malın bir miktarını örgüte vermektedir. Özellikle örgüt yurtları, evlerine mal olarak yapılan yardımlar bunlardandır.

 

Para Himmeti

Örgütün kişilerden para olarak periyodik aldığı yardım türüdür. Esnaf, işadamı, tüccar, sanayici, gibi herkesten toplanan yardım eğer bedeli para ise bu gruba girmektedir. İşadamları bir ramazan günü o şehrin en gözde mekânında toplanarak çek ve senetler yazarak yüksek meblağlı bağışlarda bulunmaktadırlar. Görünüşte bir iftar yapılıyorken gerçekte birbiriyle yarışa sokulan işadamlarından para toplanmaktadır.

 

Para Himmetinin Sisteme Sokulması

Örgütün en önemli gelirlerinden birini himmet yoluyla toplanan bağışlar oluşturmaktadır. Bu paranın sisteme sokulması örgütün en çok zorlandığı alan olmuştur.

Himmet paralarının sisteme sokulmasının aşamaları

Örgütün önce himmet alacağı kişiyi hayır yapmaya inandırıp hazırlamaktadır. Kıvama ulaşan ve hayır yaptığına inandırılan kişiden himmet alındıktan sonra alınan para veya malın sahibi ile mülkiyet ilişkisi kesilmektedir. Para veya malı veren kişinin amacı tamamen temiz olup metafizik gerilim ortamında kandırıldığını anlamamaktadır.

Bağışlanan mal veya paranın mülkiyeti örgütün bir abisine veya şirketin mal varlığına aktarılmaktadır. Karşılıksız alınmış ve zahmeti olmayan mal veya para, hayır için alınmasına rağmen şirket ya da gerçek kişinin parası veya malı haline gelmektedir. Örgüt şirketleri mal veya parayı geliri gibi gösterip mal varlığına aktarmaktadır. Bu paranın karşılığında mal veya hizmet satmış gibi sisteme sokmaktadır. Himmet paralarının kar olarak en kolay gösterildiği sektörler, basın yayın, eğitim ve sağlık sektörleridir.

Şirket veya gerçek kişi bağış olarak aldığı hayır amacına sarf etmesi gereken para veya malı, örgütün şirket ya da gerçek kişinin şahsi mal varlığına ilave etmekte, okul, yurt, banka, bina, tesis bunlarla yapılmaktadır. Aslında ortaya konan şey bir şirket veya kişinin şahsi mülkiyeti olup hayır amacıyla yapılmış bir eser değildir.

 

Mülk Himmeti

Kişilerin ev, arsa, arazi, gibi yerleri veya binayı karşılıksız bağışlaması suretiyle elde edilmesine de mülk himmeti denilmektedir. Örgütün kamulaştırması da denilebilir. Birçok yurt, okul, dershane binaları, bazı üniversitelerin yerleşke alanları bu şekilde verilen himmetlerle elde edilmiştir. Bazen kamuya ait arsa veya binalar da benzer şekilde örgüt tarafından himmet olarak alınmıştır. Kamu kaynakları himmet olarak özel hukuk tüzel kişilerine verilmemesi gerekirken ülkemizde kimi yerlerde bunu görmekte mümkündür. Kamuya ait mal, para veya arsa, örgüte bağış olarak verilmiştir. Örgüt mensubu kamu görevlileri, kamunun malını bir nevi çalarak örgüte kazandırmıştır. Örgütten olmayan kamu görevlileri ise örgüt imamlarının bu isteklerine karşı çıktığı zaman hedef haline getirilip cebre maruz kalmıştır.

 

Evlilik Himmeti

Örgütten olanların gerçekleştireceği bir himmet türüdür. Bu himmeti herkes değil yalnızca örgüt ideolojisini içine sindirebilenler yapabilir. Evlilik himmeti iki türlüdür. Örgüt, has tabakasını kendi içinden evlendirmektedir. Birinci himmet yolu abi ve ablanın seçtiği damat ve gelin adaylarının kaderine razı olup birlikte evlenmesidir. Bu evlendirmede kişilerin iradesi bulunmaz. Abi ve abanın belirlediği kişi birbiriyle evlenir. Örgüte bağlılığı arttırmak için bu tür bir evlilik teşvik edilmektedir. Bu bir himmet türüdür. Böyle bir evlilik yapan örgütten bir daha asla ayrılamaz. Fetullah GÜLEN örgütün üst yönetimini bu şekilde birbiriyle evlendirip üyeleri eşten bağlamıştır. İkinci bir evlilik himmeti ise kişinin belli bir süre evlenmeyerek örgütün verdiği işleri idare etmesine denmektedir. Bir ülkeye gönderilen kişi evlenmemekte ve verilen görevi tamamlayana kadar bekârlığa katlanmaktadır. Kişilerin evlenmeden hizmete devam etmesine de evlilikten himmet denilmektedir.

//

//

Himmet Sisteminin Hiyerarşik Yapısı

Fetullah GÜLEN'in örgütü, tabanına 'ilay-ı kelimetullah' gayesi ile hareket edildiği, Türkiye ve Türk Coğrafyası başta olmak üzere ahlaklı toplum yetiştirme arzusunda olunduğu vurgusu yapılmakta ise de asıl amaç; Türkiye'de devletin bütün anayasal kurumlarını, güvenlik birimlerini, mülki ve adli yapısını ele geçirmektir. Bunu başarabilmek için aynı zamanda uluslararası düzeyde büyük ve etkili bir siyasi ve ekonomik güç haline gelmek temel hedeftir. Bu hedefe ulaşmak için gerekli olan finans ise büyük oranda himmet gelirlerinden sağlanmıştır.

Örgüt zaman içerisinde mali açıdan profesyonelleşmiştir

Örgütün malî yapısı, zaman içerisinde örgütlenmesine paralel olarak Türkiye başta olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinden gelir ve gider kalemleri olan, son derece geniş bir ağ haline gelmiştir. Yapılanma zaman içerisinde profesyonelleşmiş, bünyesinde bankası, holdingleri, basın yayın kuruluşları, eğitim kurumlan, ticarî işletmeleri, hastaneleri, STK'ları vb. çok sayıda kurum ve kuruluşu olan, milyar dolarla ifade edilen gelir/gider rakamlarına ulaşan dev bir organizasyon haline gelmiştir.

Toplanan paranın %15’i FETÖ Liderine gönderilmektedir

Örgütün himmet yolu ile sağladığı gelirler genel olarak “mütevelli heyetleri” vasıtası ile toplanmaktadır. İl mütevelli heyetlerinin topladığı paralar çoğunlukla o ildeki ihtiyaçların giderilmesi için yerinde harcanmaktadır. Ancak her ilde toplanan paranın % 15'lik kısmı ise Fetullah GÜLEN’e gönderilmektedir.

 

Himmet'in Örgütün Malî Kaynağı Olarak Kullanılması

Fetullahçı Terör Örgütünün birçok kaynaktan geliri vardır. Önemli gelir kalemlerinden bazıları himmet, yardım, zekât, kurban adıyla toplanan bağışlar oluşturmaktadır. Kişiler dinî bir yapılanma sanarak hayır yapmak amacıyla gönüllü olarak örgüte bedelsiz para veya mal vermektedirler. Örgüt, zorla esnaf, sanayici, tüccar, iş adamı, gibi ekonomik geliri yüksek kişilerden de bağış toplamaktadır. Kişiler örgütten menfaat beklentisi ya da örgütün kendisine zarar vermemesi için korkarak bu bağışları vermek mecburiyetinde kalmaktadır. Bu yollarla kişilerden toplanan himmet, abiler aracılığı ile meslek veya semt imamına, bölge ve il imamına büyük bölge imamına ulaştırılmaktadır. Birçok adla toplanan bu paralarla ilgili hiçbir kayıt ve belge tutulmamaktadır.

Toplanan paralar nereye ulaştırılıyordu?

Toplanan para, İstanbul'a elden örgütün itimat ettiği iş adamları veya şirket yöneticileri tarafından ulaştırılmaktadır. Bunun sebebi de tedbirdir. Herhangi bir nedenle paranın yakalanması halinde kara para veya suç geliri olarak el konulmaması için geliştirilmiş bir gizli uygulamadır. Örgütün malî işlerinden sorumlu imamı, gelen paranın nereye kullanılacağına karar vermektedir. İhtiyaç fazlası eldeki para ise, Bank Asya, Kaynak Holding, İpek-Koza gibi örgüt kontrolündeki sermaye şirketlerinde örgüt emrine sokulmaktadır.

Koza-İpek grubuna aktarılacak olan paralar altına dönüştürülüyordu

Örgütün topladığı para eğer Koza-İpek Holding'e aktarılacaksa altına dönüştürülmektedir. Örgüt parça parça altın satın almakta, sonra şirket sermayesine altın mal olarak aktarılmaktadır. Şirket, altını yer altından maden ocağından çıkarmış gibi külçe altına çevirmektedir.

İlk olarak Koza-İpek Şirketleri zarar edip iflas etmek üzere iken 2004 yılı sonrası kara geçip her yıl büyümüştür. Grubun her yıl büyümesinin ve artan öz kaynaklarının mantıklı bir açıklaması yoktur. Bu para girişinin kaynağı sonradan örgütün topladığı paranın şirketlere Şirketlere her yıl kaynağı tespit edilmeyen para girişi yapılmıştır aktarılması olarak tespit edilmiştir. Koza-İpek Grubu içindeki bütün şirketler, kaynağı açıklanamayan yüksek karlar elde ettiklerini beyan etmişlerdir. Her yıl büyüme ve sermayenin katlanması esas alındığında belirsiz bir kaynaktan şirketlerin beslendiği anlaşılmaktadır. Bu kaynak örgütün topladığı paradır.

Basın şirketlerinin zararı suç işlenilerek halka açık şirketlerce karşılandı

İkinci olarak bu grubun elindeki basın-yayın kuruluşları her yıl zarar etmektedir. Yılda ortalama 80 milyon lira (toplam 353 milyon) zarar eden basın yayın kuruluşlarının bu zararı, halka açık diğer şirketlerin karından örtülü kazanç aktarması yoluyla usulsüz şekilde suç işleyerek karşılanmış ve ısrarla basın yayın faaliyetleri devam ettirilmiştir. Kar getirmediği halde basın yayın kuruluşlarının kar getiren şirketlerden finanse edilmesi bu grubun ticarî kar elde etme mantığı ile hareket etmediğini göstermektedir. Diğer yandan bu grubun elindeki basın yayın kuruluşlarını fiilen örgüt kullanmıştır. Örgütten ayrı bir basın yayın çizgisi takip etmemişler, aynı manşetler, aynı klişe ifadeler, aynı kişiler, aynı tema, aynı amaç, aynı yayınları defalarca tekrar etmişlerdir. Koza-İpek grubu şirketlerin önemli bir kısmı halka açık olmasına rağmen şirketleri yöneten şüpheli Hamdi Akın İpek'in bilgisi dâhilinde basın yayın kuruluşlarına sermaye aktarılması hem serbest piyasayı hem de bu şirketlerin karından pay almak üzere para yatıranları etkilediğinden sermaye piyasası düzenlemesine göre haksız ve ağır bir hak ihlâlidir.

Himmetlerin bir kısmını Koza-İpek vasıtasıyla akladılar

Koza-İpek şirketlerinden ABD'deki örgütün kuruluşlarına bağış olarak yüklü para transferi yapılması, himmetin burada toplandığını doğrulamıştır. Halka açık bir şirket olan Koza Altın A.Ş.’nin gelirlerinden usulsüz olarak limitlerin çok üzerinde örgütün bir kuruluşu olan İpek Üniversitesine bağışlar yapılmıştır. Halka açık olduğu için yalnızca kendisine ait olamayan şirketin karının bağış olarak örgütün yönettiği üniversiteye suç işleyerek verilmesi paranın kaynağı konusunda himmetin aklanmasını akla getirmektedir. Bu konuda Sermaye Piyasa Kurulu (SPK) Hamdi Akın İpek hakkında suç duyurusunda bulunmuştur.

Koza-İpek grubunun FETÖ sevgisinin gerçek nedeni...

Hamdi Akın İpek’in ayrıca Ankara ve çevresindeki örgüt okul ve yurtlarının ihtiyaçlarını giderdiği, örgütün gayesine uygun olarak elindeki parayı sarf edip sermayesini örgüte tahsis ederek kullandığı, örgütün her istediğinde yardımlarına koştuğu, Selami Tuğrul aracılığıyla örgütün amaçlarına ulaşması için para aktardığı tespit edilmiştir.

Bütün bu hususlardan nihayet Hamdi Akın İpek ve ailesinin şimdiye kadar izah edilemeyen Fetullah GÜLEN sevgisinin kaynağı da anlaşılmaktadır. Serbest piyasa şartlarında iflas etmek üzere olan şirketlerin bir anda görünmez bir el tarafından desteklenip alıp yürümesinin altındaki gerçek neden örgütün kafaladığı kişilerden hayır, din, iman diyerek kandırıp topladığı haksız himmet parasıdır.

İletişim E-Posta: mehmeteminguzbey@gmail.com - Telefon: Okunma Sayısı: 1556
 
Diğer Yazıları

ÖZEL YETKİLİ TURİZM OFİSİ
ÇİMSA İLGİLİLERİ ÜZÜLMÜŞLER...
Hem canımızı alıyorlar, Hem de daha fazla paramızı...
TALİHSİZ KONUŞMA VE DİKKAT ÇEKEN FOTOĞRAFLAR
UTKU ANITI
‘ELİ ÖPÜLECEK BİR ADAM BU SAVCI OSMAN ÇABUK’
Kitap satışını artırmak için mi?
Rahmet ve minnetle anıyoruz
ATSO SEÇİMLERİ
13 Şüpheli Savcılıkta
42 yıl önce 42 yıl sonra
BAKAN EROĞLU; ‘AFYONLU BABAYİĞİTLER HAYDİ MEYDANE’
FETÖ/PDY OPERASYONLARINDA SON DURUM
HASAN CELAL GÜZEL
YÜNTAŞ EKMEĞİ KAÇ KURUŞ?
RESMİ İLANLAR YA TÜMÜYLE KALDIRILMALIDIR YA DA ULUSAL GAZETELER YAYINLAMAMALIDIR
Dik durdu, dikleşmedi...
BAŞKAN ÇOBANDAN AÇIKLAMA VAR
YEREL BASIN
ARA GÜLER
Afyon sahiplerinden birisini daha kaybetti...
Sami’ler Hakka Yürüdü
Kimler ByLock'cu Çıktı
AK PARTİZANLAR
Fetö davalarında son durum (1)
Aşk sınır tanımıyor
BU HAFTA GÜNDEMİMİZ FETÖ/PYD
Allah Rahmet Eylesin…
Devletimiz her şeyi biliyor...
Eşinin ifadeleri, Ali İşisağ’ı yalanlıyor...
YAZMAKTAN ÇEKİNMEYİZ
İfadesi infial yarattı
Ne olacak bu trafiğin hali?
7 AY SONRA AKLINA GELMİŞ !
ÖZELLEŞTİRİLMİYOR, GÜZELLEŞTİRİLİYOR...
BAŞSAVCIMIZIN MESAJLARI
Bakanımızın 2017 değerlendirme toplantısı
Bakanımız not almıştı, gereğini yaptı...
Merhametten maraz doğar
BİR FİL DAHA İSTİYORUZ
2018'E MERHABA
HEP DİYORDUK... AFYONKARAHİSAR TÜRKİYE’YE ÖRNEK
ÇOBAN VE ARKADAŞLARINA KUMPAS KURAN FET֒CÜLER ŞİMDİ NEREDELER?
UNUTULMAMASI VE UNUTTURULMAMASI GEREKEN GERÇEK
ANNESİ VE BABASI DA YOK ORTALIKTA
ÇOBAN’A FETÖ KUMPASINDA SON DURUM...
BÜYÜKKALECİK OLDU KOCATEPE
O HAİN POLİS AFYONLU
KÖMÜR MEVZUU
Alkışların en büyüğü 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ne
Kütüphane gibi...
Kasap ‘mal’ derdinde...
HADİ İNŞALLAH
BATTI-ÇIKTI MESELESİ
BAKAN FAKIBABA DEDİĞİNİ YAPTI...
FETÖ İLE MÜCADELE DE AFYONKARAHİSAR BİRİNCİ...
SADECE TÜRKİYE’NİN DEĞİL, DÜNYANIN SU İŞLERİ BAKANI
ÇOBAN İLE TAŞGETİRENİN ORTAK İŞARETİ
BAŞKAN ÇOBAN'DAN AÇIKLAMA VAR
34.YIL
BANK ASYA İLE İLİŞKİLER NE ZAMAN KESİLDİ?
ÖRNEK BİR ÜNİVERSİTE
ÖNCE KISACA ANLATALIM HABERAL HOCAYI...
AKÜ YARGILAMALARI
Kolay gelsin...
Bu yıl daha kalabalıktı...
Sağlık’ta değişim...
NEYMİŞ?
İĞNELİ KOLTUKLAR
Viskiyle el yıkayanlar...
GAYGUBET EVLERİ
KALİTE DEVİNİ KAYBETTİK
BASIN KONSEYİ AVRUPA'DA
Bakanımız dört gün İlimizde...
REKTÖR HOCA BUNLARI GÖRMÜYOR MU? GÖRMÜYOR İSE, KİMSE DE SÖYLEMİYOR MU?
Samimiyeti suistimal etmeyin...
KOPYA ÇEKMEYİN
AKܒde yine ‘staj’ sorunu
CHP Merkez İlçede delege seçimleri
Hayırlara vesile olur inşAllah
İkinci Üniversiteyi istiyoruz
YAZI İŞE YARAMIŞ GÖRÜNÜYOR
VEYSEL EROĞLU ÜNİVERSİTESİ
Şemsettin’deki referandum sonrası...
FETÖ cü Polis bakın ne ile yakalandı?
Müdür izinde, müfettiş incelemede
Anlaşılan o işçi olarak kalmamış!
Afyon nüfusuna göre Türkiye birincisi...
Yılanlara dikkat...
DOĞA AFYON İÇİN BİR ŞANS (4)
DOĞA AFYON İÇİN BİR ŞANS (3)
DOĞA AFYON İÇİN BİR ŞANS (2)
DOĞA AFYON İÇİN BİR ŞANS (1)
ATSO’ DA SEÇİM Mİ? SAVAŞ MI?
Saffet beye karşı yakışıksız sözler…
AFYON’UN İSTANBUL’U İSCEHİSAR !
‘EKSİĞİ OLANA İZİN VERMEYECEĞİZ’
Puzzle’a bir parça daha eklendi…
17 yıl önce, 17 yıl sonra...
AĞAÇ KESMEK DAHA KOLAY...
PUZZLE’IN PARÇALARI BİRLEŞİNCE...
40 KARAR ONANDI
KOPAN KOPANA !
Ağustos ayına merhaba...
Panko kendi içinde hesaplarını denetlemeli...
Pankoda neler oluyor?
Basın Bayramı...
FETÖ/PDY duruşmalarında son durum (4)
FETÖ/PDY duruşmalarında son durum (3)
FETÖ/PDY duruşmalarında son durum (2)
FETÖ/PDY son durum (1)
FETÖ ile ilgili çok önemli bilgiler- gelişmeler...
Bakanımızın STK buluşmaları (4)
Bakanımızın STK buluşmaları (3)
Bakanımızın STK lar ile buluşması (2)
Bakanımızın STK buluşması (1)
AFYON ESNAFI VE AKÜ ÖĞRENCİLERİ ŞİKAYETCİ
KISA BİR ARADAN SONRA
Belediye Kuşunun bugünkü konusu dürbüncü
EY AKÜ ilgilileri... Bırakın havanda su dövmeyi artık
BİRLİKTİR NET KONUŞTU
Hatice Yonca Onur’dan, SMMMO Başkanı Kadir Arık’a cevap var...
Üniversitelerde himmet rayici 1 trilyon mu?
D2’ler işin cılkını çıkarınca, S plakalara rant doğdu
30 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı
NE OLACAK BU STAJYER ÖĞRENCİLERİN HALİ?
Üniversitelerde neler oluyor?
Tehditlere pabuç bırakmadık
Belediye Kuşu’na Belediye’den cevap var...
AK PARTİ BELEDİYELER İLE GELDİ, GİTMEMEK İÇİN...
YILAN HİKAYESİNE DÖNEN YAZI MESELESİ
ÇOBAN'I TAKMAYAN FİRMA
EL İNSAF EL VİCDAN... BABANIZIN PARASINI HARCAMIYORSUNUZ... BU MİLLETİN VERGİLERİNİ HARCIYORSUNUZ... KENDİ PARANIZ OLSA BU KADAR PERVASIZ VE HOYRATÇA HARCARMIYDINIZ?
Elbette hesap verecekler...
Dürbün’den köprüdeki yazıya...
BEN BELEDİYEYİM... İZLERİM...
BELEDİYE BAŞKANIMIZDAN CEVAP VAR
ŞİFRE YA PENSİLVANYA’YA ULAŞTIYSA...
Başkanı Bıktıran ve yıpratan dedikodu...
FİNO KÖPEĞİ DEĞİLİM DEMİŞ... HAKLI...
BELEDİYE’DE YENİ BİR YARIŞ VAR... İŞLERİ DEĞİL, BAŞKA ŞEYLERİNİ YARIŞTIRIYORLAR
Sahte sıfatlar
AYMAZLIK MI ? REFERANS MI ?
Tahminimiz tuttu
AFYONDAKİ FETÖ/PDY SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNÜN BEL KEMİĞİNİ OLUŞTURAN KİŞİLERİN YARGILANDIKLARI ANA DAVALARDAN BİRİSİNİN DURUŞMASI BUGÜN
REFERANDUM İÇİN SON HAFTA
Referanduma giderken İlimizdeki Partilerin durumu
ONLARDA ÖYLE, BİZDE BÖYLE...
TORBA YASA GİBİ TORBA İHALE!
Yırttık sanmayın demiştik...
AK Parti bu işi iyi biliyor
Demirel Ailesi 2023’ü hedefledi
ADLİ VE İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
YALANCININ MUMU ODAK YAZINCAYA KADAR YANAR...
EMNİYETİMİZ DESTANLAR YAZIYOR... YAZMAYA DA DEVAM EDECEK...
Rize’de Ramazan Avcı Kültür Merkezi
REFERANSI HÜRSİAD MI?
SAVCILIK FABRİKA GİBİ
ALİLA’DA SON DURUM: PARS OUT BIDI İN...
BAL TUTANI ÇİN’E Mİ GÖTÜRÜYORLAR?
TAYYİP ERDOĞAN NEDEN TEK LİDER?
SÖZE ÖNEM VERMESİNİN YANI SIRA MÜTEVAZİLİK KONUSUNDA DA RAKİPSİZ...
NEDEN ARA VERMİŞTİK?
STK TOPLANTISINDAN NOTLAR...
‘Cumhurbaşkanımızın Sağlık Ekibinde hiç görev yapmadım’
DR. BİRAND TANERİ
İşte Türkiye Cumhuriyeti Devletinin büyüklüğü...
Cumhurbaşkanını görevden alacaklardı, Meclisi ve Hükümeti ortadan kaldıracaklardı
FETÖ elebaşısının örgütüne yıllar öncesinde söylediği sözler 15 Temmuz’u işaret ediyor...
FETÖ/PDY Paralel devlet oluşturarak Anayasal düzeni ele geçirmeyi hedefledi
FETÖ medyayı kendilerine karşı olanları sindirmek için kullandı
ABİ VE ABLALAR KİMİ SEÇTİLERSE, GELİN YA DA DAMAT ADAYI KADERLERİNE RAZI OLUP SEÇİLEN KİŞİ İLE EVLENİYORLARDI
AK PARTİ MİLLETVEKİLİ DE FETÖCÜLERİN ÜNİVERSİTELERDE HALEN ATILMAMASINDAN DERTLİ
CENNET VAADLİ HİMMET TOPLANTILARI
FETÖ ŞİRKETLERİNİN HİÇ BİRİSİNİN SAHİBİ RESMİ KAYITLARDA GÖRÜNEN KİŞİLERE AİT DEĞİLDİR
TAKİP
BELEDİYENİN BORÇLARI DÖRTTE BİRE İNDİ
HÜKÜMETİ ZOR DURUMDA BIRAKMAK İÇİN MONTAJLAR YAPARAK BUNLARI KULLANDILAR
DUY SESİMİZİ HALİL AĞABEY
SAHTE DİPLOMAYLA ÖRGÜT ELEMANLARINI KAMU KURUMLARINA YERLEŞTİRMEK FETÖ İÇİN SIRADAN BİR İŞ HALİNE GELMİŞTİR
HALUK İMGA GEZEKLERE KATILMADIĞINI BELİRTTİ
GENÇLERİ BÖYLE KANDIRIYORLARDI...
BİR HAFTANIN ARDINDAN...
FET֒DE TOPLANAN PARALARA MAKBUZ VERİLMEZ
FETÖ: HIRSIZLIK YAPMAYI – FUHUŞ YAPMAYI – İÇKİ İÇMEYİ – GEREKTİĞİNDE ALLAH’I BİLE İNKAR ETMEYİ MÜBAH SAYAN ÖRGÜTTÜR
TERÖR KAVRAMI VE FETÖ/PDY SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNÜN YAPILANMASI
HAŞHAŞİLER YILLARCA EMİR GELENE KADAR UYKUDA BEKLEMİŞLERDİ
TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLACAK İDDİANAME
HAYIR LI GİDİŞ
‘iREiS BEY’
Valimiz duyarsız kalmayacaktır
Yine AKÜ Rekortmen...
Sağlık Bakanlığına bağlı Halk Sağlığı İl Müdürlüğünde neler oluyor?
AK Partinin kahvaltılı toplantısı
BİLGİ KAYNAKLARIMIZIN GİZLİLİĞİ ESASTIR
2016’ya veda ederken
AKܒDE DİKKAT ÇEKEN GÖZALTILAR...
5 YIL OLDU
ALLAH’TAN EMPATi YAPAN BiR iDARECiMiZ VAR
AKÜ ÖNÜNDEKİ KAZA İLE İLGİLİ OKUR MEKTKUBU
HAVANDA SU DÖVÜYOR...
DİZİ DEYİP GEÇMEYİN...
BU DURUMA DÜŞECEKLERİNİ TAHMİN ETMİYORLARDI
FETÖ/PDY OPERASYONLARINDA FREN YOK...
UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE
TEM yeni gözaltılar gerçekleştirdi
Daha derine ineceğiz Hoca...
Baydar ne diyor, Hoca ne cevap veriyor?
HASAN YABUZ
Saygıyla anıyoruz tüm Öğretmenlerimizi...
‘FETÖ/PDY SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜ DEĞİL’ DİYENLER DİKKATLE OKUSUNLAR...
UMUT TACİRLERİNE DİKKAT
NEREDEN NEREYE...
UNUTMADIK-UNUTTURMAYACAĞIZ
BİR YIL SONRA HEPSİNİN KÖKÜ KAZINMIŞ OLACAK
İMAJINI SEVEYİM HOCA SENİN
THY ile ekonomi class’ta uçmanın ayrıcalığı...
Demirkırkan doğruları aktarmamış!
KATLANARAK DEVAM EDECEK...
BAM TELİNE Mİ BASTIK HOCAM?
DÖRT AYRI ÇALIŞMA YAPILIYOR
ZOR MU GELiYOR HOCAM?
Aydın’da mutlu bir gün...
Törenden dikkat çeken notlar...
Yapılan merkezden daha önemli olanı...
Rektörün başına gelen ikinci vaka...
İBRAHİM ÖZEL
Spontane Afyon Lobisi...
Yoğun geçen haftanın ardından...
‘MHP nin başında iyi ki Devlet bey var’
2011 REKTÖRLERİ
FETÖ AKܒde yayın tezgahı mı kurdu?
‘BÜSTÜ BİZ YAPTIRABİLİRİZ’
CHP’ye Atatürk büstü meselesi...
AKܒDEN BİR İMAM DAHA ÇIKTI !
"MAĞDUR FALAN YOK'
AH ŞU KOLTUKLAR YOK MU...
REKTÖRE SORULARA DEVAM...
ÇOK MU ZOR SORDUK HOCAM?
Haftasonunu uykusuz geçirdiler yine...
AKÜ İmam Fakültesi!
YÖNETİCİLERİMİZ UYUYOR MU?
AKÜ SiZE MİNNETTARDIR HOCAM..
Termal Başkentiz!
Deve kuşlarına tavsiye...
NEREDEN NEREYE
Berber Koltuğu
TED KOLEJİ
BAŞKAN ‘USTA’ OLMUŞ
ÇOBAN NEDEN AVUKATLIĞA SOYUNDU?
AKÜ HASTANESİNİN A TAKIMI TUTUKLANDI
İFTİRA VE YALANCILIK KONUSUNDA KİMSENİN SENİ ELİNE SU BİLE DÖKEMEYECEĞİNİ GÖSTERDİN HÜSNÜ SERTESER!
İSTEYEN İSTEDİĞİNİ YAZABİLİR... SONUÇLARINA KATLANMAK ŞARTIYLA...
NEDEN DESTEK YERİNE KÖSTEK OLUYORSUN SERTESER?
GEL BİR DOBRA DOBRA YAPALIM HÜSNÜ SERTESER
ATSO’DA BUGÜN SEÇİM GÜNÜ...
EMNİYET DOĞRU OLANI YAPIYOR
FETÖ İÇİN HER YOL MÜBAHTIR
İNİNE GİRİLDİ AMA SEN YOKSUN RIZANUR EFENDİ !
EMNİYET’TEKİ KABA TEMİZLİK BİTMEK ÜZERE...
‘İNTİHAR’ DİYEREK KAPATTILAR
DAHA YÜZDE ON
DEVLET HERŞEYİ BİLİR.
Devlet Bahçeli
ÖZEL KOKU KİME GELDİ?
ÖNCE SOLA, SONRA SAĞA, SONRA TEKRAR SOLA
AĞUSTOS 2015 / TEMMUZ 2016
MELİH YURTER BAŞKANLIK KOLTUĞUNU REDDETMİŞTİ
‘BİZ SİZİN YÜZÜNÜZDEN CEZAEVİNE GİRDİK’
ÖNCE KENDİNE BAK HAKKI EFENDİ !
ŞEHRİN TEK HAKİMİ OLACAKTI ŞİMDİ HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK...
FETÖ ATSO SEÇİMLERİNE DE MÜDAHALE ETMİŞTİ...
O GECE BELEDİYE CEPHESİNDE YAŞANANLAR...
KADiFE iÇiNDEKi ÇELiK YUMRUK
O GECE VE SONRASI NELER YAŞANDI ?
DAHA NEDEN BEKLİYORSUNUZ?
SEN DEĞİLMİSİN DEVLETİN KURUMLARINI YALANLAYAN?
HAKAN YUSUF GÜNER
HAREKETİN LİDERİ DEVLET BAHÇELİ
VEFA
PARALEL İLE MÜCADELE
BİR KAÇ SANiYELiK GÖRÜNTÜ YETER...
KAMPLAR AFYON’DA YAPILACAK
Heyecanlı, şevkli ve güleryüzlü Başbakan
SEÇİM KONUSU HALKI PEK İLGİLENDİRMİYOR...
MİLLİYETÇİLİK
HAYIRLI OLSUN
Fenerbahçe Maçı...
ZİYARETTEN NOTLAR…
FAZLA OLDUK GALİBA !
ORGANİZE SANAYİDE SON DURUM…
ORGANİZE BÖLGESİ SEÇİMLERİ ÜZERİNE…
AK PARTİ HIZLI BAŞLADI
DIŞKISINDA ALTIN VAR SANANLAR…
İSTEMEZÜK
GENEL BAŞKANLIKTAN LİDERLİĞE DEVLET BAHÇELİ
ECER’İ ARKASINDAN VURMUŞLAR !
DEFTERDARLIK VE SAVCILIK BU İDDİALARI ARAŞTIRMALIDIR…
YENİ TÜRKİYE YENİ AFYON YENİ ODAK
G20 ve B20’ye dair bazı notlar…
BAŞBAKANIN TALİMATI HAVADA KALMAYACAK
YER BEĞENSİN DEMİŞİM !
Serteser’in iftiralarına mecburi cevap
‘AFYONDA VALİLİK YAPMAK AYRICALIKTIR’
‘GÖREVİNİZ BU VALİ BEY’
HÜZAİ
Üniversiteden katkı mutlaka alınmalı
‘SİYASİ İSE BENDE GİRMEYEYİM O ZAMAN’
BMW ile Şehir turu !
ODAK'ta buluşmanın öncesi
‘Dipçik gibi’
1 nolu bölüme girişimiz tantanalı oldu…
Masada iki Afyonlu…
‘OLAĞANÜSTÜ DURUMDAN OLAĞANÜSTÜ KARARLARLA ÇIKARSINIZ’
ÇETİNKAYA’NIN İSTEDİKLERİ OLDU
MHP CEPHESİNDE SON DURUM
ZORLAMAYLA MI ADAY OLUYORLAR?
PARAŞÜT DELİNİRSE NE OLUR?
ÖZEL İDARE Mİ FAİZ İDARE Mİ ?
SENATO VEBALDEDİR
GEÇ BUNLARI HOCAM
GUİNNESS REKORLAR KİTABINA GİRER…
İYİ Kİ EROĞLU VAR!
EROĞLU’NA VE AK PARTİ’YE SABOTE Mİ VAR?
İYİ PİŞMİŞ ARTIK !
O, bazıları için iyi bir rol model…
Elibol'dan başlıklar
Genç-Atak-Cesur
14 ayda mucize yaşatan Bakan Akcan
Okuma yazma bilmeyen bir ananın projesiyim
KIRAT’IN SÜVARİSİ: KÜL TIGİN HAN...
DELİ MEHMET !
‘ VETO ’ DAN BUGÜNE
DEĞİŞMEYEN BİR İNSAN
TAŞIMA İŞİNİN DUAYENİ
İLGİNÇ BİR DOKTOR!
HACIPAŞA İLERİYİ GÖRMÜŞ!
İŞTE ALİ ACAR
KAPTAN’ LA DOBRA DOBRA
KASIT MI VAR, BECERİKSİZLİK Mİ?
ÇÖZÜMÜN MİMARI KADİR KONAK OLABİLİR
ACI AMA GERÇEK
HERA TEKSTİL VE AVŞAR EMAYE AFYON VE BOLVADİN
AKÜ LİSTEYE GİREMEDİ
ÖNCE KENDİ ZEKANI KONTROL ETTİR KEMAL; KEM SÖZ KEM AKÇE SAHİBİNE AİTTİR
DÜĞÜM ÜSTÜNE DÜĞÜM
BASIN İLAN VEBALDEN KURTULMALI
Diğer Yazarlar

Yaprak değiliz ki her rüzgârda savrulalım!
Senem Pide Salonu
Afrin Operasyonları
KARA GÜN 12 EYLÜL
NEDEN/NİÇİN OKUMALIYIZ?
Kudüs’te barışın kare kodu duvarlarda
CUMHURİYETİN İLK BASIN DAVALARI
‘’ Hakkımızı İSTİYORUZ ’’
MENZİL TARİKATI SAĞLIK BAKANLIĞINDAN TEMİZLENİYOR
E-Gazete (Odak Gazetesi)
Ulusal Gazeteler
Yazarlar
YAVUZ DONAT
Günün fotoğrafı
Meşhur sözdür... "Banka, ortalık gü...
Ahmet Işık
İddialar doğruysa yazıklar olsun
İddialar doğruysa yazıklar olsun Hatırlarsanız bu...
Mustafa Özkal
PAPAĞAN HAFIZ OLSA..
PAPAĞAN HAFIZ OLSA.. Bir kaç hafta &o...
Ahmet SARLIK
Burhanettin Çoban’a hayırlı uğurlu olsun!
Burhanettin Çoban’a hayırlı uğurlu ol...
İSMAİL AKAR
KARA GÜN 12 EYLÜL
KARA GÜN 12 EYLÜL Bundan 38 yıl ön...
Ramazan DEMİR
NEDEN/NİÇİN OKUMALIYIZ?
NEDEN/NİÇİN OKUMALIYIZ? Semavi dinler d&uu...
Fatih SUSUZ
BOLVADİN ES ES’E GİTTİ
BOLVADİN ES ES’E GİTTİ Bu sezon olduk&ccedi...
Prof.Dr. Şan Öz-Alp
Muhalefetsiz Demokrasi!
Muhalefetsiz Demokrasi! Çok sayıda vatanda...
Gökhan Kocaaslan
Yeşilyol Çay ve Ötesi ile yeşillendi
Yeşilyol Çay ve Ötesi ile yeşillendi ...
Rabia Güzbey
İNSANIMIZ BOZULDU!
İNSANIMIZ BOZULDU! Çocuk istismarları, kad...
MUSTAFA DAĞHAN
Yaprak değiliz ki her rüzgârda savrulalım!
Yaprak değiliz ki her rüzgârda savrulal...
İhsan Şengül
Senem Pide Salonu
Gurme Köşemizin bu haftaki konuk mekanı şehri...
M.Emin Güzbey
ÖZEL YETKİLİ TURİZM OFİSİ
ÖZEL YETKİLİ TURİZM OFİSİ Geçmişte sı...
HÜSEYİN ÖZHARPUTLU
Afrin Operasyonları
  Birilerinin hoşuna gitmesi için T&u...
CELAL TURGUT KOÇ
Kudüs’te barışın kare kodu duvarlarda
  Gökyüzüne en yakın şehir ol...
KONUK KALEM Kemal Horzum
Kader kurbanı, gazeteci..
  Herifin biri, komşu kızını zorla kaç...
BAHRİ BAKAÇ
‘’ Hakkımızı İSTİYORUZ ’’
‘’Dünya benim ülkem, insanla...
YAMAN TÖRÜNER
CUMHURİYETİN İLK BASIN DAVALARI
  Cumhuriyet tarihimizin ilk basın davası, ...
SAYGI ÖZTÜRK (Konuk Kalem)
MENZİL TARİKATI SAĞLIK BAKANLIĞINDAN TEMİZLENİYOR
Sağlık Bakanlığı, doktor olmayanların hastane y&o...
Dr. Hasan Hüsnü Eren
AĞIR METALLER
  Günlük hayatımızda Ağır Metal bi...
Feyzullah Demirkale
ÇOCUKLARINIZA SEVGİNİZİ VERİN, DÜŞÜNCELERİNİZİ DEĞİL
  Her ebeveyn için evlat sevgisi başk...
İlan

Facebook
Namaz Vakitleri ( Afyon )

İmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
06:2408:0713:1015:3817:5619:26

Saturday, December 30, 2017
Tarihte Bugün
1520 - Yavuz Sultan Selim Hanı'ın vefatı
1980 - İran-Irak savaşı başladı
1922 - Emirdağ ve Ezine'nin kurtuluşu.
Anasayfa
Site Haritası
Sitenize Ekleyin
RSS Kaynağı
Hakkımızda
Reklamlar
Sponsorlar
Sayfalar
Künyemiz
Facebook
Twitter
Bize Ulaşın
Copyright ©2013 - Tüm hakları saklı tutulmaktadır.
Bu sitede yayınlanan tüm resim, materyal ve içeriğin telif hakları tarafımızca saklı olup izinsiz alınıp kullanılamaz.
4.77