Bugün - Thursday, September 20, 2018
Afyon 8°C
Anasayfa
Hakkımızda
Künyemiz
Reklamlar
Sponsorlar
Sayfalar
Yeni Üye
Magazin Güncel Siyaset Neler duyduk? Spor Sağlık Eğitim İlçeler Söyleşi Ekonomi 
Yazar Detayları

M.Emin Güzbey

M.Emin Güzbey - FETÖ ŞİRKETLERİNİN HİÇ BİRİSİNİN SAHİBİ RESMİ KAYITLARDA GÖRÜNEN KİŞİLERE AİT DEĞİLDİR

FETÖ ŞİRKETLERİNİN HİÇ BİRİSİNİN SAHİBİ RESMİ KAYITLARDA GÖRÜNEN KİŞİLERE AİT DEĞİLDİR
Yazı Tarihi: Tuesday, January 31, 2017

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Mali Yapılanması

Fetullah Gülen, 1960’lı yılların sonlarında İzmir Merkez Vaizi ve Kestanepazarı Camisi İmamı olarak görev yaptığı dönemde, küçük bir cami cemaatine hitap eden bir din adamı profilini taşırken, zamanla sayıları yüz binlerle ifade edilen bir kitleye hitap eder hale gelmiştir. İlk yola çıkarken “Altın Nesil” oluşturma söylemleriyle "ihtiyaç sahibi öğrencilere eğitim ve burs imkânları sağlamayı" amaçladığını iddia ederek maliyesini de buna göre oluşturmuş, amacı nedeniyle pek çok kişi ve kesim tarafından desteklenmiş ve takdir görmüştür. Yapılan hizmetler için gerekli olan maddi kaynaklar, “ihtiyaç sahibi öğrenciler için yardım” adı altında gelenekçi tarzla fitre, zekât, bağış, hibe, himmet, vb. adlarla doğrudan para temini ya da kurban derisi, gıda yardımı, vb. aynî yardımlar yoluyla karşılanmıştır.

Eğitim sektörü ilk başlangıç noktalarıdır

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü, eğitim sektörü ile işe başlamıştır. Eğitim sektöründe okullar ve yurtlarla teşkilatlanıp evler açmıştır. Eğitim işiyle uğraşan şirketler kurup okulları şirketler üzerinden yönetmiştir. Bir süre sonra eğitim sektörüne basın işlerini yapacak matbaa kurmuş, matbaa için kâğıt gerektiği için kâğıt işletmesine girmiştir. Üretilen malzemelerin satışı için kitap satış büroları açmış, okullar için kılık kıyafet tefrişat lazım olduğundan bu alanlarda faaliyet yürüten şirketler kurmuştur. Matbaa, kâğıt, basılı eserler ve kitabın ulaştırılabilmesi için kargo şirketi kuran örgüt, ihtiyaca göre dış alım yapmamak için hangi alanda gereklilik varsa o alana şirket kurarak genişlemiştir. Örgüt, dış alım yerine iç alım satıma önem vermiş, bir süre sonra kendi mensuplarının eğitim, basın, ticaret, sağlık, taşımacılık, tekstil, gıda gibi sektörlerini finanse edebilmek için Bank Asya'yı kurmuştur.

1990’lı yılların ortalarından itibaren sistemli genişleme dönemi başlamıştır

Örgüt, üyelerinin başka yerlerden sağlık hizmeti almamaları ve ihtiyacını iç alım yoluyla karşılaması için sağlık sektörüne girmiştir. Örgütün, eğitim sektörü alanı dışında genişlemesi zorunlu olarak daha fazla finans toplanmasını gerektirmektedir. Bu sebeple gelişen ve genişleyen örgütlenme, eğitim sektöründeki temel amaç ve hizmetini unutup basın-yayın kuruluşları, matbaa, gıda, tekstil, kargo, sigorta şirketleri, banka gibi birçok alana yayılmıştır. Başlangıçta bu genişleme ve gelişme düşünülerek gerçekleştirilmemiştir. Ancak yurt dışına eğitim sektörünün açılması ile birlikte 1990’lı yılların ortalarından itibaren sistemli, programlı bir gelişme ve genişleme dönemi başlamıştır. Bu tarihten itibaren en ince ayrıntısına kadar düşünülen önceden programlanan kişi ve bazı sektörler, hedef olarak seçilip bu alanlara örgüt gücü kaydırılarak büyüme sağlanmıştır.

Örgüt dersanelerinde 600 bin öğrenci bulunuyordu

Örgütünün malî yapısı, zaman içerisinde örgütlenmesine paralel olarak ülkemiz başta olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinden gelir ve gider kalemleri olan, son derece geniş bir "kurumsal" ağ haline gelmiştir. Yapılanma zaman içerisinde profesyonelleşmiş, bünyesinde bankası, holdingleri, basın yayın kuruluşları, eğitim kurumları, hastaneleri, sivil toplum kuruluşları ve benzeri çok sayıda kurum/kuruluşu olan, milyar dolarla ifade edilen gelir/gider rakamlarına ulaşan dev bir organizasyon haline gelmiştir. Yaklaşık 600.000 öğrencinin ders gördüğü bu örgütün denetimindeki dershanelerin yıllık toplam gelirinin milyar dolarları aştığı göz önüne alındığında, örgütlenmenin dershaneler dışındaki diğer kurum/kuruluşlarıyla birlikte malî yapısının ne kadar büyük olduğu görülecektir. Sistem, kurumsal bir yapıya oturtulmaya çalışılsa da gelenekçi gelir toplama yöntemleri hala varlığını ağırlıklı olarak devam ettirmekte ve gelir kalemleri içerisinde çok önemli bir yer tutmaktadır.

Toplumda en fazla etki yapan sektörlere girdiler

Örgüt, eğitim, basın yayın, sağlık ve finans sektörlerinde yoğunlaşmıştır. Bu sektörler, toplum üzerinde etkisi fazla ve istenildiğinde paranın gizlenmesi ve taşınması kolay olan sektörlerdir. Örgüt, ülke ekonomisine faydalı sanayi ve ticaret alanlarına pek girmemiş, yüksek istihdam sağlayan, teknoloji üreten ve devlete yüksek vergi veren sanayi ve ticaret kollarıyla ilgilenmemiştir. Örgüt tarafından genellikle milleti sömürecek, vergi vermeyi gerektirmeyen veya istendiği gibi vergi kaçırılması mümkün, haksız para girişine elverişli, denetlense bile haksız para girişinin tespiti daha zor olan, az istihdam sağlayan, sermayeye ihtiyaç duyulmayan “hizmet sektörü” tercih edilmiştir.

Kamu imkanlarını örgüt için kullandılar

Örgüt, birçok kamu kuruluşunda teşvik, destek ve prim adıyla kişiler ve şirketlerine maddî kaynak sağlamaktadır. Devlet yeterince teşvik, destek, prim gibi bir bedel olmadan ödediği sosyal ve yatırım amaçlı para çıkışını denetlememektedir. Mesela, üniversitelerin tekno kentleri, sodes projeleri, teydep ve ardep kurumlarının destekleri, tarımda doğrudan gelir desteği ödemeleri, hayvancılık destekleri, kooperatif ve birliklere verilen hibe ve teşvikler, sağlık destek projeleri, örgüte ekonomik kaynak sağlamaktadır. Devletin ekonomik kaynaklarının gittiği yerleri yeterince denetlememesi, kamudaki örgüt kadrolarının kasten örgüt şirketlerini himaye etmesi, kasten göz yumulması kamu kaynaklarının bu örgüte akıtmaktadır. Kısaca örgüt, nerede kolay ve bol para varsa çalmak için hazırdır. Devletin gereği gibi denetim yapamaması ve kamu görevlilerinin para ve mallarının örgütün eline geçmesine rıza göstermesi nedeniyle FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyeleri sınırsız, hadsiz ve hesapsız bir malvarlığı edinmişlerdir.

Ülke dışında militan kadrolarını devlet imkanları ile yetiştirdiler

Diğer yandan ülke dışına eğitim için diğer hiçbir dini grup mensubunu gönderemezken bu örgüt ülke dışında devlet kaynaklarını kullanarak militan kadrolarını eğitmiş ve örgüt yararına faaliyet yürütmek üzere zamanı geldiğinde Türkiye’ye çağırıp görevler vermiştir. Devlet kurumlarına birçok atama bu örgütün yurt dışında devlet kaynağı ile eğitilen kadrolarından gerçekleştirilmiştir.

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyeleri dinî, ahlakî ve hukukî hiçbir engel tanımadan kamu görevlilerini kullanarak iş ve ticaret çevrelerinde, sanayiciler, sanatçılar, mankenler, esnaf ve suç örgütleri üzerinde ekonomik kaynak toplamak için baskı kurmuşlardır. Bu baskı ile iş adamlarından ve sermaye çevrelerinden, mafya usulü alınan haraç, manevi bir haz katılarak himmet, burs veya kurban bedeli gibi çeşitli adlarla toplanmaktadır.

Örgüt gücünü kullanarak halen himmet toplamaktadırlar

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü, ülkedeki eğitim kurumlarını ve yurt dışındaki eğitim faaliyetlerini gerekçe göstererek bu faaliyetlerine devam edebilmek için ekonomik kaynağa ihtiyacı olduğunu ileri sürmektedir. Toplumun her kesiminden örgüt gücünü kullanarak halen himmet toplamaktadır.

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü, himmet olarak topladığı para karşılığı hiç bir mal ve hizmet üretmemekte ve aslında şirketlerine ve finans kurumlarına haksız zenginleşme yoluyla ekonomik kaynak sağlamaktadır. Milletten bedelsiz, zahmetsiz, karşılıksız, haksız, dilenerek, dinle aldatıp dolandırarak veya bir tür gasp yoluyla elde edilen bu ekonomik kaynak, örgütün kurumlarına aktarılmaktadır. Örgütün emrindeki şirketler bu şekilde daha fazla büyümekte, büyüyen şirketler daha fazla kaynağa ihtiyaç duymaktadır.

Hiç bir devlet, karşısında bu şekilde örgütlenmeye izin vermez

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü, devamlı yeni ekonomik kaynak bulmak ve himmet toplama faaliyetini büyüterek devam ettirmek zorunda kalmaktadır. Bu şeklide örgütlenen ekonomik modelin büyüme ve kaynak kullanımı devam ettiği müddetçe, büyüyen ve her alana el atan örgüt zamanla devletin yerine geçmek mecburiyetindedir. Bu örgütün kaçınılmaz kaderidir ve zorunlu olarak er veya geç devlet mekanizmasını karşısında bulacaktır. Hiç bir devlet sistemi, amacı ne olursa olsun ayrı bir örgüt emrinde böyle bir ekonomik büyüme modeline ve haksız kazanca, haksız rekabete imkân vermez. Toplumun ekonomik hayatını, rekabetçi serbest piyasayı, emek ve sermaye ilişkisini bozan, devletten ayrı bir teşkilatın milletin ekonomik ve sosyal hayatına musallat olduğu harici bir sistemin kurulması, devletin varlık nedenini ekonomik düzenin güvenliğini ortadan kaldırdığı için bu tür bir yapılanmaya göz yumulamaz.

Himmet ve kurumsal gelirler olmak üzere iki çeşit gelirleri bulunmaktadır

Örgütün gelir kaynaklarını şahıslardan ve iş adamlarından alınan bağış, himmet gelirleri ile kurumsal gelirler olarak iki ana gruba ayırmak mümkündür.

Bağış ve himmet gelirleri de iki gruba ayrılır; şahıslardan alınan ve işadamlarından alınanlar olmak üzere. Himmet, şahıslardan alınanların ilk grubunu, Fetullah GÜLEN taraftarı veya sempatizanı olan alt gelir grubundaki şahıslardan (küçük esnaf, özel sektör çalışanı, emekli, çiftçi, vb.) toplanan paralar ve ikinci olarak ise Fetullah GÜLEN taraftarı veya sempatizanı olan memurların maaşlarından, memurların örgüt desteğiyle aldıkları taltiflerden ve yurt dışı görev harcırahlarından belirli oranlarda alınan paralar oluşturmaktadır. Şahıslardan alınan paralar, en küçük birim olan semt/mahalleden, ilçe, il ve bölge koordinatörlerine doğru toplanarak ilerlemektedir. Her ilde, gelir ve gider kalemlerini tutan ve bunu bir üstüne rapor eden muhasipler vardır. Devlet memurlarının (özellikle hassas görev icra edenler için) para toplama faaliyetleri ise, söz konusu kurumun o yerleşim yerindeki sorumlusu (imamı) tarafından organize edilmektedir.

Örgüt işadamlarından gelirleri oranında himmet almaktadır

Himmet iş adamlarından da alınmaktadır. İş adamlarından kazançları oranında alınan himmet adı altında aynî ve nakdî yardımlar ile iş adamlarının üye oldukları kuruluşlara üye aidatı olarak yatırılan paralardır. Örgüte bağlı Türkiye İş Adamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) bünyesindeki iş adamlarından, gelir durumlarına göre her yıl düzenli olarak alınan paralar himmet geliridir. Bu paralar, bulundukları illerin büyüklüğüne ve ekonomik potansiyeline göre oradaki ilçe veya il sorumlularına bağlı muhasipler tarafından toplanmaktadır. Sanayinin yoğun olduğu yerlerde, iş adamlarının bağlı olduğu TUSKON üyesi derneklerden sorumlu ayrı bir imam da duruma göre tayin edilebilmektedir.

TUSKON’a bağlı örgütlenmede 55 bin üye mevcuttu

Fetullah GÜLEN'in talimatıyla örgüt, kendisine bağlı iş adamlarını bir araya getirip, TÜSİAD ve MÜSİAD dışında bir çatı altında toplamak ve ayrı bir güç olarak ortaya çıkmak amacıyla 2005 yılında TUSKON’u kurmuştur. TUSKON, kendisine bağlı yedi (7) federasyon ve bunlara bağlı iki yüz on bir (211) üye dernekle faaliyet göstermektedir. Üye iş adamı ve girişimci sayısı 2014 yılı itibarıyla 55.000 civarındadır. Söz konusu 55.000 üye arasında Boydak Holding, Koza-İpek Holding, gibi çok büyük cirolara sahip işletmeler olduğu gibi, ilçe merkezlerindeki küçük bir hırdavatçı ya da eczacı da vardır.

Kendilerine bağlı olmayan büyük şirketlerden de yardım aldılar

TUSKON’a bağlı olmayan TÜSİAD üyesi büyük şirketlerden ve holdinglerden örgüte yardım almaktadır. Söz konusu holdingler, doğrudan Örgüt ile bağlantılı bir kurum ve kuruluş bünyesine girmemekle ve himmet adı altında bir para vermemekle birlikte, sponsorluk, reklam bedeli, ayni yardımlar, vb. çeşitli adlarla söz konusu yapılanmaya maddi destek sağlamaktadırlar. Büyük holdinglerden maddi yardım temini, TUSKON Genel Sekreteri Muhammed Mustafa Günay ya da başka bir üst düzey yöneticinin anılan holding patronlarını öncelikle ziyareti ve akabinde alt düzeyde tarafların yetkililerin görüşmesi neticesinde gerçekleştirilmektedir. Türkiye’de kamuoyunun bildiği iş dünyasının patronları, işlerinin rast gitmesi ve örgüt kadrolarına çarpılmamak için kerhen örgüte yardım yapmak mecburiyetinde kalmıştır.

Yurt dışından da hatırı sayılır gelirleri vardır

Örgütün finans kaynakları da örgüt gibi gizli ve sır doludur. Bu örgüte yurt dışından kaynağı belirsiz maddî destek verildiği iddia edilmiş ancak somut bir delil elde edilememiştir. Buna karşılık örgüt yurt dışında da hatırı sayılır gelir elde etmektedir. Birçok ülkede açtığı okul ve eğitim kurumları gelir topladığı gibi bu örgütün yönettiği şirketlerin de ticarî faaliyetlerinden önemli bir gelir elde edilmektedir. Yurt dışında ticarî faaliyet yürüten Türk İşadamları ve şirketlerden de himmet adıyla toplanan para, örgüt üyelerinin o ülkeyi tanıtma ve işlerinde yardımcı olduktan sonra yardımlarına karşılık aldıkları bedeller de önemli bir gelir kaynağıdır. Örgüt, yurt dışında da hiyerarşik şekilde her devlette örgütlenmekte ve örgütlenmeye paralel olarak ekonomik kaynak elde etmektedir. Örgütün topladığı ekonomik kaynaklar benzer yöntemlerle bir başka ülkeye de aktarılıp kullanılmaktadır.

Örgüt elindeki yaptırım gücünü nakte çevirmekte mahirdir

Örgüt, kamu kurumlarındaki kadrolaşmasını tamamladıktan sonra elinde bulundurduğu yaptırım gücünü nakde çevirmeye başlamıştır. Örgüte himmet vermeyi reddeden iş adamlarını olağan dışı denetimler, gerçeğe aykırı raporlar, adlî veya idarî soruşturmalar ile cezalandırmıştır.

Örgüt; adliye ve emniyet içerisinde yer alan mensupları aracılığıyla haklarında soruşturma bulunan iş adamlarından himmet talep etmiş, karşılığında ise soruşturmaların kapatılması vaat edilmiştir. Gayrimeşru işlerden gelir elde eden kişiler, 'himmet' adı altında adeta haraca bağlanmıştır.

Himmet uygulaması öyle yaygın hale gelmiştir ki; birçok iş adamı ticaretini sağlıklı şekilde sürdürebilmek için örgüte para vermesi gerektiğine inanır hale gelmiştir. Himmet konusunda eli açık olan işadamları örgüt tarafından kamu ihaleleri ve başkaca imtiyazlarla mükâfatlandırılmıştır.

Mali denetimlerden haberdar olmak için maliye’de örgütlendiler

Bunların yanı sıra mütevelli heyeti mensupları, iş adamlarının kurduğu sivil toplum kuruluşlarına sohbet abilerinin talimatları doğrultusunda üye yapılmıştır. Örgüt böylelikle iş hayatında topyekûn söz sahibi olmayı amaçlamıştır.

İhracatta kolaylık ve öncelik sağlama, kamu destek ve teşviklerini örgüt şirketlerine yönlendirme, mali denetim faaliyetlerinden haberdar olma ve denetimleri yönlendirme, kamu ihalelerini örgütle bağlantılı şirketlere verme, kamusal bilişim altyapı ve kurum arşivini örgütle bağlantılı şirketlerin menfaatine kullanma amacıyla örgüt, devletin bütün mali kurum ve kuruluşlarında da örgütlenmiştir. Sonuç itibariyle, örgüt, mali açıdan da ülke içerisinde “Devlete Paralel” olarak örgütlenen organize bir yapıdır.

Ekonomik yapılanmaları yatay olarak üç türlüdür

Örgütün mütevelli heyetleri üzerinden hayır amacıyla toplanan para, şirketlere sermaye yapılmakta, perde arkasından bu para örgüt tarafından yönetilmektedir. Şirketler rasyonel piyasa oyuncusu gibi davranmak yerine örgüt abisinin emrine göre davranan, reel piyasa oyuncusu olmaktan uzak sermaye yapılanmalarıdır.

Örgütün ekonomik yapılanması, yatay olarak üç türlüdür. Örgüt geliriyle kurulup işletilen, örgütün sermayesini kullanarak büyüyen ve örgüte doğrudan devamlı aktif maddî destek sağlayan yapılar bulunmaktadır. Örgüt emrindeki ticari şirketler, dernekler vakıflar ve diğer tüzel kişilerden bir kısmı örgütün sermayesiyle kurulmuş, bir kısmı kuruluş sermayesi örgüte ait olmamakla birlikte örgüt kontrolüne girmiş, bir kısmı da sonradan örgüte maddî kaynak ve destek sağlamıştır.

Deşifre olmamak için şirketler kısa sürelerde el değiştirmiştir

Örgütün topladığı maddî kaynaklarla kurulan ve doğrudan örgüt tarafından yönetilen şirketlerin görünürdeki sahipleri ile gerçek sahipleri genellikle farklı kişilerdir. 17 Aralık 2013 sonrası örgüt yer altına çekilebilmek, görünürlüğünü azaltmak ve dikkat çekmemek için gerçek sahibi örgüt olan şirketler hızla kısa sürelerle el değiştirip aynı örgütten deşifre olmamış başka kişilere devredilmiştir.

Muvazzalı olarak şirketlere el değiştirttiler

Diğer yandan, örgüt mensubu gerçek kişiler Türkiye'deki şirketleri ve mal varlığını satıp kayyım atanmasını veya malvarlığına el konulmasını önlemek için hızla paraya dönüştürmektedir. Şirketler muvazaalı olarak gerçek sahiplerinden başkasına devredilip gerçek sahipleri gizlenmeye çalışılırken, kişiler üzerlerindeki mal varlığını da başkasına devrederek örgütle irtibatının sağlanmasını engelleyerek el konulmasını önlemeye çalışmaktadır. Bu suretle elde edilen paralar yurt dışına taşınmakta, şirketler ve kişilerin mal varlığı, düşük değerlere elden çıkarılıp başka kişiler üzerine aktarılmaktadır. Örgütün elindeki okullar, kar amacı güden şirketler tarafından işletilirken, denetimi daha zor ve ceza muhakemesine göre kayyım atanması mümkün olmayan vakıflara devredilmekte, okulların şirketler tarafından işletilmesinden vazgeçilmektedir. Okullar, ticarî kar mantığı ile işletildiği için yalnızca hayır amacıyla faaliyet yürüten vakıf hukukuna bağlı olarak işletilmesi bu yerlerin mantığı ile uyuşmamaktadır.

Hiç bir şirketin gerçek sahibi resmi kayıtlardaki kişiler değildir

Şirketler sık isim değiştirip ortak ve pay devirleriyle gizlenmeye çalışsa da tespit edilmektedir. Şirketlerin hiç birinin gerçek sahibi resmi kayıtlarda gösterilen kişi değildir. Fiilin sahip başka kâğıt üstündeki görünüşte sahip başkadır.

Örgüte ait banka faaliyetleri de ekonomik kaynak toplamakta kılıf olarak kullanılmıştır. Asya Katılım Bankası şubelerinde bankacılık kurallarına aykırı usulsüz birçok işlem yapıldığı, yüklü miktarda kaynağı belli olmayan paranın banka çalışanları tarafından getirilip çok sayıda müşteri hesabına müşteriler bankada yokken yatırıldığı, müşterilerin bir kısmının hiç haberi olmadan sonradan dekontlar imzalatılıp başka yere havale edildiği, müşteri hesaplarına bloke konulduğu, kaynağını bilmedikleri, yüklü miktardaki para ile banka çalışanlarının başka hesaplara aktardıkları, şüpheli işlem bildiriminde bulunmadıkları, örgüte fon sağlanıp para toplandığı, toplanan paranın suç geliri olup olmadığının belli olmadığı ve aklama faaliyetinin banka şubelerinde yapıldığı, müşterilerin bilgisi dışında veya bilgisiyle bazı hesaplara çok sayıda para girişi yapılıp yüklü miktarda kara paranın sistemde aklandığı, konu ile ilgili dinlenen banka çalışanlarının bu durumu dile getirdiği anlaşılmaktadır.

 

İletişim E-Posta: mehmeteminguzbey@gmail.com - Telefon: Okunma Sayısı: 1153
 
Diğer Yazıları

ÖZEL YETKİLİ TURİZM OFİSİ
ÇİMSA İLGİLİLERİ ÜZÜLMÜŞLER...
Hem canımızı alıyorlar, Hem de daha fazla paramızı...
TALİHSİZ KONUŞMA VE DİKKAT ÇEKEN FOTOĞRAFLAR
UTKU ANITI
‘ELİ ÖPÜLECEK BİR ADAM BU SAVCI OSMAN ÇABUK’
Kitap satışını artırmak için mi?
Rahmet ve minnetle anıyoruz
ATSO SEÇİMLERİ
13 Şüpheli Savcılıkta
42 yıl önce 42 yıl sonra
BAKAN EROĞLU; ‘AFYONLU BABAYİĞİTLER HAYDİ MEYDANE’
FETÖ/PDY OPERASYONLARINDA SON DURUM
HASAN CELAL GÜZEL
YÜNTAŞ EKMEĞİ KAÇ KURUŞ?
RESMİ İLANLAR YA TÜMÜYLE KALDIRILMALIDIR YA DA ULUSAL GAZETELER YAYINLAMAMALIDIR
Dik durdu, dikleşmedi...
BAŞKAN ÇOBANDAN AÇIKLAMA VAR
YEREL BASIN
ARA GÜLER
Afyon sahiplerinden birisini daha kaybetti...
Sami’ler Hakka Yürüdü
Kimler ByLock'cu Çıktı
AK PARTİZANLAR
Fetö davalarında son durum (1)
Aşk sınır tanımıyor
BU HAFTA GÜNDEMİMİZ FETÖ/PYD
Allah Rahmet Eylesin…
Devletimiz her şeyi biliyor...
Eşinin ifadeleri, Ali İşisağ’ı yalanlıyor...
YAZMAKTAN ÇEKİNMEYİZ
İfadesi infial yarattı
Ne olacak bu trafiğin hali?
7 AY SONRA AKLINA GELMİŞ !
ÖZELLEŞTİRİLMİYOR, GÜZELLEŞTİRİLİYOR...
BAŞSAVCIMIZIN MESAJLARI
Bakanımızın 2017 değerlendirme toplantısı
Bakanımız not almıştı, gereğini yaptı...
Merhametten maraz doğar
BİR FİL DAHA İSTİYORUZ
2018'E MERHABA
HEP DİYORDUK... AFYONKARAHİSAR TÜRKİYE’YE ÖRNEK
ÇOBAN VE ARKADAŞLARINA KUMPAS KURAN FET֒CÜLER ŞİMDİ NEREDELER?
UNUTULMAMASI VE UNUTTURULMAMASI GEREKEN GERÇEK
ANNESİ VE BABASI DA YOK ORTALIKTA
ÇOBAN’A FETÖ KUMPASINDA SON DURUM...
BÜYÜKKALECİK OLDU KOCATEPE
O HAİN POLİS AFYONLU
KÖMÜR MEVZUU
Alkışların en büyüğü 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ne
Kütüphane gibi...
Kasap ‘mal’ derdinde...
HADİ İNŞALLAH
BATTI-ÇIKTI MESELESİ
BAKAN FAKIBABA DEDİĞİNİ YAPTI...
FETÖ İLE MÜCADELE DE AFYONKARAHİSAR BİRİNCİ...
SADECE TÜRKİYE’NİN DEĞİL, DÜNYANIN SU İŞLERİ BAKANI
ÇOBAN İLE TAŞGETİRENİN ORTAK İŞARETİ
BAŞKAN ÇOBAN'DAN AÇIKLAMA VAR
34.YIL
BANK ASYA İLE İLİŞKİLER NE ZAMAN KESİLDİ?
ÖRNEK BİR ÜNİVERSİTE
ÖNCE KISACA ANLATALIM HABERAL HOCAYI...
AKÜ YARGILAMALARI
Kolay gelsin...
Bu yıl daha kalabalıktı...
Sağlık’ta değişim...
NEYMİŞ?
İĞNELİ KOLTUKLAR
Viskiyle el yıkayanlar...
GAYGUBET EVLERİ
KALİTE DEVİNİ KAYBETTİK
BASIN KONSEYİ AVRUPA'DA
Bakanımız dört gün İlimizde...
REKTÖR HOCA BUNLARI GÖRMÜYOR MU? GÖRMÜYOR İSE, KİMSE DE SÖYLEMİYOR MU?
Samimiyeti suistimal etmeyin...
KOPYA ÇEKMEYİN
AKܒde yine ‘staj’ sorunu
CHP Merkez İlçede delege seçimleri
Hayırlara vesile olur inşAllah
İkinci Üniversiteyi istiyoruz
YAZI İŞE YARAMIŞ GÖRÜNÜYOR
VEYSEL EROĞLU ÜNİVERSİTESİ
Şemsettin’deki referandum sonrası...
FETÖ cü Polis bakın ne ile yakalandı?
Müdür izinde, müfettiş incelemede
Anlaşılan o işçi olarak kalmamış!
Afyon nüfusuna göre Türkiye birincisi...
Yılanlara dikkat...
DOĞA AFYON İÇİN BİR ŞANS (4)
DOĞA AFYON İÇİN BİR ŞANS (3)
DOĞA AFYON İÇİN BİR ŞANS (2)
DOĞA AFYON İÇİN BİR ŞANS (1)
ATSO’ DA SEÇİM Mİ? SAVAŞ MI?
Saffet beye karşı yakışıksız sözler…
AFYON’UN İSTANBUL’U İSCEHİSAR !
‘EKSİĞİ OLANA İZİN VERMEYECEĞİZ’
Puzzle’a bir parça daha eklendi…
17 yıl önce, 17 yıl sonra...
AĞAÇ KESMEK DAHA KOLAY...
PUZZLE’IN PARÇALARI BİRLEŞİNCE...
40 KARAR ONANDI
KOPAN KOPANA !
Ağustos ayına merhaba...
Panko kendi içinde hesaplarını denetlemeli...
Pankoda neler oluyor?
Basın Bayramı...
FETÖ/PDY duruşmalarında son durum (4)
FETÖ/PDY duruşmalarında son durum (3)
FETÖ/PDY duruşmalarında son durum (2)
FETÖ/PDY son durum (1)
FETÖ ile ilgili çok önemli bilgiler- gelişmeler...
Bakanımızın STK buluşmaları (4)
Bakanımızın STK buluşmaları (3)
Bakanımızın STK lar ile buluşması (2)
Bakanımızın STK buluşması (1)
AFYON ESNAFI VE AKÜ ÖĞRENCİLERİ ŞİKAYETCİ
KISA BİR ARADAN SONRA
Belediye Kuşunun bugünkü konusu dürbüncü
EY AKÜ ilgilileri... Bırakın havanda su dövmeyi artık
BİRLİKTİR NET KONUŞTU
Hatice Yonca Onur’dan, SMMMO Başkanı Kadir Arık’a cevap var...
Üniversitelerde himmet rayici 1 trilyon mu?
D2’ler işin cılkını çıkarınca, S plakalara rant doğdu
30 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı
NE OLACAK BU STAJYER ÖĞRENCİLERİN HALİ?
Üniversitelerde neler oluyor?
Tehditlere pabuç bırakmadık
Belediye Kuşu’na Belediye’den cevap var...
AK PARTİ BELEDİYELER İLE GELDİ, GİTMEMEK İÇİN...
YILAN HİKAYESİNE DÖNEN YAZI MESELESİ
ÇOBAN'I TAKMAYAN FİRMA
EL İNSAF EL VİCDAN... BABANIZIN PARASINI HARCAMIYORSUNUZ... BU MİLLETİN VERGİLERİNİ HARCIYORSUNUZ... KENDİ PARANIZ OLSA BU KADAR PERVASIZ VE HOYRATÇA HARCARMIYDINIZ?
Elbette hesap verecekler...
Dürbün’den köprüdeki yazıya...
BEN BELEDİYEYİM... İZLERİM...
BELEDİYE BAŞKANIMIZDAN CEVAP VAR
ŞİFRE YA PENSİLVANYA’YA ULAŞTIYSA...
Başkanı Bıktıran ve yıpratan dedikodu...
FİNO KÖPEĞİ DEĞİLİM DEMİŞ... HAKLI...
BELEDİYE’DE YENİ BİR YARIŞ VAR... İŞLERİ DEĞİL, BAŞKA ŞEYLERİNİ YARIŞTIRIYORLAR
Sahte sıfatlar
AYMAZLIK MI ? REFERANS MI ?
Tahminimiz tuttu
AFYONDAKİ FETÖ/PDY SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNÜN BEL KEMİĞİNİ OLUŞTURAN KİŞİLERİN YARGILANDIKLARI ANA DAVALARDAN BİRİSİNİN DURUŞMASI BUGÜN
REFERANDUM İÇİN SON HAFTA
Referanduma giderken İlimizdeki Partilerin durumu
ONLARDA ÖYLE, BİZDE BÖYLE...
TORBA YASA GİBİ TORBA İHALE!
Yırttık sanmayın demiştik...
AK Parti bu işi iyi biliyor
Demirel Ailesi 2023’ü hedefledi
ADLİ VE İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
YALANCININ MUMU ODAK YAZINCAYA KADAR YANAR...
EMNİYETİMİZ DESTANLAR YAZIYOR... YAZMAYA DA DEVAM EDECEK...
Rize’de Ramazan Avcı Kültür Merkezi
REFERANSI HÜRSİAD MI?
SAVCILIK FABRİKA GİBİ
ALİLA’DA SON DURUM: PARS OUT BIDI İN...
BAL TUTANI ÇİN’E Mİ GÖTÜRÜYORLAR?
TAYYİP ERDOĞAN NEDEN TEK LİDER?
SÖZE ÖNEM VERMESİNİN YANI SIRA MÜTEVAZİLİK KONUSUNDA DA RAKİPSİZ...
NEDEN ARA VERMİŞTİK?
STK TOPLANTISINDAN NOTLAR...
‘Cumhurbaşkanımızın Sağlık Ekibinde hiç görev yapmadım’
DR. BİRAND TANERİ
İşte Türkiye Cumhuriyeti Devletinin büyüklüğü...
Cumhurbaşkanını görevden alacaklardı, Meclisi ve Hükümeti ortadan kaldıracaklardı
FETÖ elebaşısının örgütüne yıllar öncesinde söylediği sözler 15 Temmuz’u işaret ediyor...
FETÖ/PDY Paralel devlet oluşturarak Anayasal düzeni ele geçirmeyi hedefledi
FETÖ medyayı kendilerine karşı olanları sindirmek için kullandı
ABİ VE ABLALAR KİMİ SEÇTİLERSE, GELİN YA DA DAMAT ADAYI KADERLERİNE RAZI OLUP SEÇİLEN KİŞİ İLE EVLENİYORLARDI
AK PARTİ MİLLETVEKİLİ DE FETÖCÜLERİN ÜNİVERSİTELERDE HALEN ATILMAMASINDAN DERTLİ
CENNET VAADLİ HİMMET TOPLANTILARI
FETÖ ŞİRKETLERİNİN HİÇ BİRİSİNİN SAHİBİ RESMİ KAYITLARDA GÖRÜNEN KİŞİLERE AİT DEĞİLDİR
TAKİP
BELEDİYENİN BORÇLARI DÖRTTE BİRE İNDİ
HÜKÜMETİ ZOR DURUMDA BIRAKMAK İÇİN MONTAJLAR YAPARAK BUNLARI KULLANDILAR
DUY SESİMİZİ HALİL AĞABEY
SAHTE DİPLOMAYLA ÖRGÜT ELEMANLARINI KAMU KURUMLARINA YERLEŞTİRMEK FETÖ İÇİN SIRADAN BİR İŞ HALİNE GELMİŞTİR
HALUK İMGA GEZEKLERE KATILMADIĞINI BELİRTTİ
GENÇLERİ BÖYLE KANDIRIYORLARDI...
BİR HAFTANIN ARDINDAN...
FET֒DE TOPLANAN PARALARA MAKBUZ VERİLMEZ
FETÖ: HIRSIZLIK YAPMAYI – FUHUŞ YAPMAYI – İÇKİ İÇMEYİ – GEREKTİĞİNDE ALLAH’I BİLE İNKAR ETMEYİ MÜBAH SAYAN ÖRGÜTTÜR
TERÖR KAVRAMI VE FETÖ/PDY SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNÜN YAPILANMASI
HAŞHAŞİLER YILLARCA EMİR GELENE KADAR UYKUDA BEKLEMİŞLERDİ
TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLACAK İDDİANAME
HAYIR LI GİDİŞ
‘iREiS BEY’
Valimiz duyarsız kalmayacaktır
Yine AKÜ Rekortmen...
Sağlık Bakanlığına bağlı Halk Sağlığı İl Müdürlüğünde neler oluyor?
AK Partinin kahvaltılı toplantısı
BİLGİ KAYNAKLARIMIZIN GİZLİLİĞİ ESASTIR
2016’ya veda ederken
AKܒDE DİKKAT ÇEKEN GÖZALTILAR...
5 YIL OLDU
ALLAH’TAN EMPATi YAPAN BiR iDARECiMiZ VAR
AKÜ ÖNÜNDEKİ KAZA İLE İLGİLİ OKUR MEKTKUBU
HAVANDA SU DÖVÜYOR...
DİZİ DEYİP GEÇMEYİN...
BU DURUMA DÜŞECEKLERİNİ TAHMİN ETMİYORLARDI
FETÖ/PDY OPERASYONLARINDA FREN YOK...
UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE
TEM yeni gözaltılar gerçekleştirdi
Daha derine ineceğiz Hoca...
Baydar ne diyor, Hoca ne cevap veriyor?
HASAN YABUZ
Saygıyla anıyoruz tüm Öğretmenlerimizi...
‘FETÖ/PDY SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜ DEĞİL’ DİYENLER DİKKATLE OKUSUNLAR...
UMUT TACİRLERİNE DİKKAT
NEREDEN NEREYE...
UNUTMADIK-UNUTTURMAYACAĞIZ
BİR YIL SONRA HEPSİNİN KÖKÜ KAZINMIŞ OLACAK
İMAJINI SEVEYİM HOCA SENİN
THY ile ekonomi class’ta uçmanın ayrıcalığı...
Demirkırkan doğruları aktarmamış!
KATLANARAK DEVAM EDECEK...
BAM TELİNE Mİ BASTIK HOCAM?
DÖRT AYRI ÇALIŞMA YAPILIYOR
ZOR MU GELiYOR HOCAM?
Aydın’da mutlu bir gün...
Törenden dikkat çeken notlar...
Yapılan merkezden daha önemli olanı...
Rektörün başına gelen ikinci vaka...
İBRAHİM ÖZEL
Spontane Afyon Lobisi...
Yoğun geçen haftanın ardından...
‘MHP nin başında iyi ki Devlet bey var’
2011 REKTÖRLERİ
FETÖ AKܒde yayın tezgahı mı kurdu?
‘BÜSTÜ BİZ YAPTIRABİLİRİZ’
CHP’ye Atatürk büstü meselesi...
AKܒDEN BİR İMAM DAHA ÇIKTI !
"MAĞDUR FALAN YOK'
AH ŞU KOLTUKLAR YOK MU...
REKTÖRE SORULARA DEVAM...
ÇOK MU ZOR SORDUK HOCAM?
Haftasonunu uykusuz geçirdiler yine...
AKÜ İmam Fakültesi!
YÖNETİCİLERİMİZ UYUYOR MU?
AKÜ SiZE MİNNETTARDIR HOCAM..
Termal Başkentiz!
Deve kuşlarına tavsiye...
NEREDEN NEREYE
Berber Koltuğu
TED KOLEJİ
BAŞKAN ‘USTA’ OLMUŞ
ÇOBAN NEDEN AVUKATLIĞA SOYUNDU?
AKÜ HASTANESİNİN A TAKIMI TUTUKLANDI
İFTİRA VE YALANCILIK KONUSUNDA KİMSENİN SENİ ELİNE SU BİLE DÖKEMEYECEĞİNİ GÖSTERDİN HÜSNÜ SERTESER!
İSTEYEN İSTEDİĞİNİ YAZABİLİR... SONUÇLARINA KATLANMAK ŞARTIYLA...
NEDEN DESTEK YERİNE KÖSTEK OLUYORSUN SERTESER?
GEL BİR DOBRA DOBRA YAPALIM HÜSNÜ SERTESER
ATSO’DA BUGÜN SEÇİM GÜNÜ...
EMNİYET DOĞRU OLANI YAPIYOR
FETÖ İÇİN HER YOL MÜBAHTIR
İNİNE GİRİLDİ AMA SEN YOKSUN RIZANUR EFENDİ !
EMNİYET’TEKİ KABA TEMİZLİK BİTMEK ÜZERE...
‘İNTİHAR’ DİYEREK KAPATTILAR
DAHA YÜZDE ON
DEVLET HERŞEYİ BİLİR.
Devlet Bahçeli
ÖZEL KOKU KİME GELDİ?
ÖNCE SOLA, SONRA SAĞA, SONRA TEKRAR SOLA
AĞUSTOS 2015 / TEMMUZ 2016
MELİH YURTER BAŞKANLIK KOLTUĞUNU REDDETMİŞTİ
‘BİZ SİZİN YÜZÜNÜZDEN CEZAEVİNE GİRDİK’
ÖNCE KENDİNE BAK HAKKI EFENDİ !
ŞEHRİN TEK HAKİMİ OLACAKTI ŞİMDİ HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK...
FETÖ ATSO SEÇİMLERİNE DE MÜDAHALE ETMİŞTİ...
O GECE BELEDİYE CEPHESİNDE YAŞANANLAR...
KADiFE iÇiNDEKi ÇELiK YUMRUK
O GECE VE SONRASI NELER YAŞANDI ?
DAHA NEDEN BEKLİYORSUNUZ?
SEN DEĞİLMİSİN DEVLETİN KURUMLARINI YALANLAYAN?
HAKAN YUSUF GÜNER
HAREKETİN LİDERİ DEVLET BAHÇELİ
VEFA
PARALEL İLE MÜCADELE
BİR KAÇ SANiYELiK GÖRÜNTÜ YETER...
KAMPLAR AFYON’DA YAPILACAK
Heyecanlı, şevkli ve güleryüzlü Başbakan
SEÇİM KONUSU HALKI PEK İLGİLENDİRMİYOR...
MİLLİYETÇİLİK
HAYIRLI OLSUN
Fenerbahçe Maçı...
ZİYARETTEN NOTLAR…
FAZLA OLDUK GALİBA !
ORGANİZE SANAYİDE SON DURUM…
ORGANİZE BÖLGESİ SEÇİMLERİ ÜZERİNE…
AK PARTİ HIZLI BAŞLADI
DIŞKISINDA ALTIN VAR SANANLAR…
İSTEMEZÜK
GENEL BAŞKANLIKTAN LİDERLİĞE DEVLET BAHÇELİ
ECER’İ ARKASINDAN VURMUŞLAR !
DEFTERDARLIK VE SAVCILIK BU İDDİALARI ARAŞTIRMALIDIR…
YENİ TÜRKİYE YENİ AFYON YENİ ODAK
G20 ve B20’ye dair bazı notlar…
BAŞBAKANIN TALİMATI HAVADA KALMAYACAK
YER BEĞENSİN DEMİŞİM !
Serteser’in iftiralarına mecburi cevap
‘AFYONDA VALİLİK YAPMAK AYRICALIKTIR’
‘GÖREVİNİZ BU VALİ BEY’
HÜZAİ
Üniversiteden katkı mutlaka alınmalı
‘SİYASİ İSE BENDE GİRMEYEYİM O ZAMAN’
BMW ile Şehir turu !
ODAK'ta buluşmanın öncesi
‘Dipçik gibi’
1 nolu bölüme girişimiz tantanalı oldu…
Masada iki Afyonlu…
‘OLAĞANÜSTÜ DURUMDAN OLAĞANÜSTÜ KARARLARLA ÇIKARSINIZ’
ÇETİNKAYA’NIN İSTEDİKLERİ OLDU
MHP CEPHESİNDE SON DURUM
ZORLAMAYLA MI ADAY OLUYORLAR?
PARAŞÜT DELİNİRSE NE OLUR?
ÖZEL İDARE Mİ FAİZ İDARE Mİ ?
SENATO VEBALDEDİR
GEÇ BUNLARI HOCAM
GUİNNESS REKORLAR KİTABINA GİRER…
İYİ Kİ EROĞLU VAR!
EROĞLU’NA VE AK PARTİ’YE SABOTE Mİ VAR?
İYİ PİŞMİŞ ARTIK !
O, bazıları için iyi bir rol model…
Elibol'dan başlıklar
Genç-Atak-Cesur
14 ayda mucize yaşatan Bakan Akcan
Okuma yazma bilmeyen bir ananın projesiyim
KIRAT’IN SÜVARİSİ: KÜL TIGİN HAN...
DELİ MEHMET !
‘ VETO ’ DAN BUGÜNE
DEĞİŞMEYEN BİR İNSAN
TAŞIMA İŞİNİN DUAYENİ
İLGİNÇ BİR DOKTOR!
HACIPAŞA İLERİYİ GÖRMÜŞ!
İŞTE ALİ ACAR
KAPTAN’ LA DOBRA DOBRA
KASIT MI VAR, BECERİKSİZLİK Mİ?
ÇÖZÜMÜN MİMARI KADİR KONAK OLABİLİR
ACI AMA GERÇEK
HERA TEKSTİL VE AVŞAR EMAYE AFYON VE BOLVADİN
AKÜ LİSTEYE GİREMEDİ
ÖNCE KENDİ ZEKANI KONTROL ETTİR KEMAL; KEM SÖZ KEM AKÇE SAHİBİNE AİTTİR
DÜĞÜM ÜSTÜNE DÜĞÜM
BASIN İLAN VEBALDEN KURTULMALI
Diğer Yazarlar

Yaprak değiliz ki her rüzgârda savrulalım!
Senem Pide Salonu
Afrin Operasyonları
KARA GÜN 12 EYLÜL
NEDEN/NİÇİN OKUMALIYIZ?
Kudüs’te barışın kare kodu duvarlarda
CUMHURİYETİN İLK BASIN DAVALARI
‘’ Hakkımızı İSTİYORUZ ’’
MENZİL TARİKATI SAĞLIK BAKANLIĞINDAN TEMİZLENİYOR
E-Gazete (Odak Gazetesi)
Ulusal Gazeteler
Yazarlar
YAVUZ DONAT
"Acı" sorular
Adnan Menderes, Hasan Polatkan ve Fatin Rüşt&...
Ahmet Işık
İddialar doğruysa yazıklar olsun
İddialar doğruysa yazıklar olsun Hatırlarsanız bu...
Mustafa Özkal
PAPAĞAN HAFIZ OLSA..
PAPAĞAN HAFIZ OLSA.. Bir kaç hafta &o...
Ahmet SARLIK
Burhanettin Çoban’a hayırlı uğurlu olsun!
Burhanettin Çoban’a hayırlı uğurlu ol...
İSMAİL AKAR
KARA GÜN 12 EYLÜL
KARA GÜN 12 EYLÜL Bundan 38 yıl ön...
Ramazan DEMİR
NEDEN/NİÇİN OKUMALIYIZ?
NEDEN/NİÇİN OKUMALIYIZ? Semavi dinler d&uu...
Fatih SUSUZ
BOLVADİN ES ES’E GİTTİ
BOLVADİN ES ES’E GİTTİ Bu sezon olduk&ccedi...
Prof.Dr. Şan Öz-Alp
Muhalefetsiz Demokrasi!
Muhalefetsiz Demokrasi! Çok sayıda vatanda...
Gökhan Kocaaslan
Yeşilyol Çay ve Ötesi ile yeşillendi
Yeşilyol Çay ve Ötesi ile yeşillendi ...
Rabia Güzbey
İNSANIMIZ BOZULDU!
İNSANIMIZ BOZULDU! Çocuk istismarları, kad...
MUSTAFA DAĞHAN
Yaprak değiliz ki her rüzgârda savrulalım!
Yaprak değiliz ki her rüzgârda savrulal...
İhsan Şengül
Senem Pide Salonu
Gurme Köşemizin bu haftaki konuk mekanı şehri...
M.Emin Güzbey
ÖZEL YETKİLİ TURİZM OFİSİ
ÖZEL YETKİLİ TURİZM OFİSİ Geçmişte sı...
HÜSEYİN ÖZHARPUTLU
Afrin Operasyonları
  Birilerinin hoşuna gitmesi için T&u...
CELAL TURGUT KOÇ
Kudüs’te barışın kare kodu duvarlarda
  Gökyüzüne en yakın şehir ol...
KONUK KALEM Kemal Horzum
Kader kurbanı, gazeteci..
  Herifin biri, komşu kızını zorla kaç...
BAHRİ BAKAÇ
‘’ Hakkımızı İSTİYORUZ ’’
‘’Dünya benim ülkem, insanla...
YAMAN TÖRÜNER
CUMHURİYETİN İLK BASIN DAVALARI
  Cumhuriyet tarihimizin ilk basın davası, ...
SAYGI ÖZTÜRK (Konuk Kalem)
MENZİL TARİKATI SAĞLIK BAKANLIĞINDAN TEMİZLENİYOR
Sağlık Bakanlığı, doktor olmayanların hastane y&o...
Dr. Hasan Hüsnü Eren
AĞIR METALLER
  Günlük hayatımızda Ağır Metal bi...
Feyzullah Demirkale
ÇOCUKLARINIZA SEVGİNİZİ VERİN, DÜŞÜNCELERİNİZİ DEĞİL
  Her ebeveyn için evlat sevgisi başk...
İlan

Facebook
Namaz Vakitleri ( Afyon )

İmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
06:2408:0713:1015:3817:5619:26

Saturday, December 30, 2017
Tarihte Bugün
622 - Peygamberimizin (s.a.v.)'in hicret esnasında Kubâ'ya gelişi
1922 - Bozcaada, Bayramiç, Mihaliççık ve Sivrihisar'ın kurtuluşu.
Anasayfa
Site Haritası
Sitenize Ekleyin
RSS Kaynağı
Hakkımızda
Reklamlar
Sponsorlar
Sayfalar
Künyemiz
Facebook
Twitter
Bize Ulaşın
Copyright ©2013 - Tüm hakları saklı tutulmaktadır.
Bu sitede yayınlanan tüm resim, materyal ve içeriğin telif hakları tarafımızca saklı olup izinsiz alınıp kullanılamaz.
1.09