Bugün - Thursday, September 20, 2018
Afyon 8°C
Anasayfa
Hakkımızda
Künyemiz
Reklamlar
Sponsorlar
Sayfalar
Yeni Üye
Magazin Güncel Siyaset Neler duyduk? Spor Sağlık Eğitim İlçeler Söyleşi Ekonomi 
Yazar Detayları

M.Emin Güzbey

M.Emin Güzbey - FAZLA OLDUK GALİBA !

FAZLA OLDUK GALİBA !
Yazı Tarihi: Friday, April 24, 2015

FAZLA OLDUK GALİBA !

Bugün 24 Nisan.

24 Nisan 1915 tarihinin üzerinden geçen 100 yılın yıldönümü.

Kimine göre tehcir, kimine göre başka bir şey.

Tarihsel gerçekleri tarihçilere bırakıp, bugün Ermeni konusuna bir başka açıdan dikkat çekmek istiyorum.

1889 yılında Afyon’da 1600 civarında Ermeni  olduğunu yazmakta bazı tarihçiler.

Kendi kiliseleri, hamamları, sokakları, evleri mevcuttu Afyon’da.

Aynı tarihlerde, 1889 öncesi ve sonrası tarihlerde Afyon’daki Müslümanların sayısı ise Ermenilerin neredeyse on mislinden fazla.

Yani Türk toplumu istese hani derler ya, ‘tükrüğü ile boğabilecek’ sayısal ve niteliksel üstünlüğü sahipti.

Afyon’da Türkler Osmanlı döneminde Ermeniler ve Yahudiler ile birlikte yaşamışlardı.

1870-1874 yıllarında Afyon’da 9.410 hane olduğu Vilayet kayıtlarından anlaşılıyor.

Bu tarihte 22.916 Müslüman ve 1876 Ermeni Vatandaşı yaşamaktaydı İlimizde.

Afyon’da Türklerden sonra ikinci kalabalık grup Ermenilerdi.

İlimizde 16. Yüzyıldan itibaren var olan Ermeni nüfusu iki yüzyıl daha aynı sayılarda kalmış, 19. Yüzyılda ise az bir miktar artmıştı.

Ermenilerin Afyon’da ikamet ettikleri yerler ise;

Kalemizin Güney eteklerinde bulunan Adeyze Camisinin batı kısmından Yukarıpazar Mescidinin altına, buradan Kubbeli Mescidinin doğu kısmına ve buradan itibaren de Tacı Ahmet Mahallesini içine alarak Mevlevihaneye kadar olan bölgedir.

Afyon’da diğer bir gayri Müslim kesim ise Yahudiler’di.

Osmanlı döneminde öteden beri var olan Yahudi nüfusu 16. Yüzyılın başlarında Bursa, Kütahya, Balıkesir, Afyon, Manisa ve Tire’de iskan edilmişlerdi.

1530’lu yıllarda Afyon’da 200 civarında Yahudi’nin ikamet ettiği resmi kayıtlarda yazılıdır.

1650’li li yıllarda ise bu rakam 700 civarına çıkmıştır.

Yüzyıllarca Anadolu’da ve Afyon’da yaşayan Ermeniler ve Yahudiler başta olmak üzere tüm azınlıkların yaşamlarında en ufak bir sorun olmadığı, kendi inanışlarına ve örf-adetlerine göre yaşamlarını idame ettirdikleri konusunda tüm tarihçiler hem fikirdir.

Azınlıklar hiçbir zaman ezilmemişler, hiçbir soykırıma da tabi tutulmamışlardır.

Bilakis el üstünde tutuldukları, O’nların incinmemeleri içinde halkımızın elinden geleni yaptığı bizzat Ermeniler tarafından anlatılmaktadır.

Onlardan kat be kat fazla olan nüfustaki halkımızın onlarla iç içe yaşadıkları bizzat Afyon’da görülmektedir.

Bir yanda Kilise, bir yanda Cami, bir yanda Havra.

İç içe yaşayan halk ve en ufak bir sorun olmayan yaşam…

///

İlk azınlık vekili İlimizden…

Osmanlı döneminde 22 Ermeni’nin Dışişlerinde nazırlık yaptığı, Milletvekili olan Ermeni sayısının ise 33 olduğunu biliyormuydunuz?

Osmanlı Ordusunda komuta kademesinde 29 Ermeni Paşa ve Osmanlı’nın son dönemlerinde ise 7 Ermeni Büyükelçi…

Sadece Osmanlı döneminde değildi elbette Ermenilerin Ülkemizdeki ve ülkemiz yönetimindeki  varlıkları.

Türkiye Cumhuriyeti döneminde de devam etti.

Cumhuriyet Döneminin ilk Ermeni Milletvekili Afyonkarahisar Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisine gitmişti.

Berç Keresteciyan…

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 5.-6. ve 7. Dönemlerinde Afyonkarahisar Milletvekili olarak görev yapan Berç Keresteciyan (Türker) Ulu önder Atatürk’ün azınlıklara tanıdığı kontenjandan Meclise girmişti.

Soyadı kanunu ile birlikte Berç Keresteciyan’a bizzat Atatürk tarafından Türker soyadı verilmişti.

Atatürk’ün Berç Keresteciyan’a neden Türker soyadını verdiğine gelince;

Gazi Mustafa Kemal, Bandırma vapuru ile Samsun’a yola çıkmadan önce, Paşa’nın avukatı Sadettin Ferit’e, ‘Siz, Paşa Hazretlerinin hem avukatı, hem zannederim yakın dostusunuz. Paşa Hazretlerinin bindiği vapur Boğaz dışında bir İngiliz torpidosu tarafından batırılacak. İkaz ediyorum. Lütfen Paşa Hazretleri’ne iletiniz, kıyıdan gidiniz’ bilgisini ulaştırarak kendisini uyardığı ve hayatını kurtardığı yönünde bilgiler mevcut.

Mustafa Kemal’in bu istihbarat üzerine, Bandırma vapuru kaptanı İsmail Hakkı Bey’e ‘mümkün olduğu kadar sahilden gitmemiz kabil’midir?’ diye sorduğu, Kaptan’ın Karadeniz’e ilk kez çıktığını, nerelerin kayalık, nerelerin sığ olduğunu bilmediğini söylemesi üzerine, ‘O zaman pusula ile gideriz’ dediği, ancak geminin pusulasının da bozuk olduğunu öğrenmesi üzerine, ‘Ziyanı yok. Allah büyüktür. Siz yine mümkün olduğu kadar sahili takip ediniz’ dediği bilinmekte.

Buna göre Atatürk, bu bilgiden ötürü yıllar sonra Keresteciyan’ı Türker soyadı ile ödüllendirmiştir.

Keresteciyan, Hilali Ahmer’in yani Kızılay’ın üçüncü kez yeniden faaliyete geçmesi görevini üstlenmişti. Keresteciyan Hilali Ahmer Cemiyetinin Yüksek İdare Konseyinde yer alarak önemli görevler ifa etti.

Hilali Ahmer (Kızılay) in tek gayrimüslim üyesi olan Keresteciyan 1910 yıllarında hem Osmanlı Bankasındaki görevini sürdürdü, hem de Hilali Ahmer’de görev yaptı.

Kurtuluş Savaşında Hilali Ahmer Cemiyetinin ikinci Başkanı olarak Anadolu’ya takalarla ilaç sandıkları gönderme işini bizzat organize etmişti.

 Sakarya Savaşı’nın en kritik anlarından birinde de, top ateşleme mekanizmaları satın alımı için de, Mustafa Kemal’in ricası üzerine, aynı gün şahsi hesabından çekerek 15 bin lira yardım yaptığı bilinmektedir. Keresteciyan, savaştan sonra  Taksim Meydanı’nda İtalyan heykeltıraş Kanorika tarafından yapılan ünlü Cumhuriyet Anıtı’nın oluşturulması için kurulan heyette yer almıştı.

Keresteciyan Cumhuriyetin ilk yıllarında Ziraat Bankası’nda uzman olarak çalışmış, milletvekilliği döneminde de, Hatay’ın anavatana bağlanması hususunda yaptığı tarihi meclis konuşması ile akıllarda kalmıştı. Bu konuşma tutanaklara Ermeni asıllı birisinin aynı zamanda bir Türk Milliyetçisi olabileceğinin kanıtı olarak geçmişti.

Milletvekilliğinden emekliye ayrılan Berç Keresteciyan Türker, 1949 yılında hayata gözlerini yumdu.

///

Savunma yerine, saldırıya geçilmeli…

İşte tarihe geçen bir Ermeni Vatandaşımız.

Hangi kişi kendisine zulmeden, kendi soyuna karşı soykırım yapıldığını düşündüğü bir Millet için bunları yapar?

Ermeni asıllı olmasına rağmen Türk Milliyetçisi olabileceğini gösteren Berç Keresteciyan gibi yüzlerce, binlerce Ermeni asıllı vatandaşımızın olduğunu bilmekteyiz.

Elbette daha farklı olanlarda var.

Asala Terör Örgütünün onlarca diplomatımızı, vatandaşımızı katlettiğini unutmadık.

Bir yanda Osmanlı döneminde Milletimizin esaret altında kalmaması için canıyla, malıyla, mülküyle kendisini ateşe atanlar, diğer yanda onlarca yıl sonra Türkiye Cumhuriyeti için ellerinden gelen tüm kötülükleri yapmaktan çekinmeyenler.

Her iki tarafta Ermeni asıllı…

Ama işte beş parmağın beşi bir değil.

Berç Keresteciyan’ın Milletimize yaptığı hizmetler Türkler’in tarihin hiçbir döneminde Ermenilere  yan gözle bile bakmadığının delilidir. O Ermeni vatandaşlarımız komşularından, birlikte yaşadığı insanlarımızdan gördükleri şefkat ve hoşgörü nedeniyle Milletimize karşı öyle güzel duygular ve hareketler içerisinde olmuşlardı.

Ama Milletimizin aleyhinde olan bir kısım Ermenilerin tamamen dış güçlerin maşası oldukları aşikardır.

Türk Milleti olarak aleyhimize bu kadar asılsız iddialarda bulunanlara karşı neden bu kadar tahammüllü oluyoruz diye düşünenlere hak vermemek elde değil.

Türk Milletinin hoşgörüsü, mütevaziliği ve samimiyeti yüzlerce yıldır bilinmektedir.

Türk Milleti öyle yüce bir Millettir ki, Düşmanının cephede ölü ve yaralılarını alabilmesi ateşi kesen bu Yüce Türk Milletidir.

Düşmanının yaralarını tedavi edip, aş veren,  sonra eliyle karşı cepheye götürüp bırakan da bu asil Türk Milletidir.

Damarlarında böylesine asil bir kan dolaşan ve İslamın bayraktarlığını yapan bir Millet, kime neden soykırım yapsın ki?

İşte Anzak’lar…

Nasıl davranıyoruz biz onlara?

Örnek alsınlar Türk Milletinden o soykırım yalanını ikide bir ısıtıp önümüze koyanlar.

Her 24 Nisan’da ‘soykırım’ yalanını ısıtıp ısıtıp önümüze getirmekte olanlara  hoşgörü  de fazla oluyoruz galiba!

Artık sürekli olarak o maşaların ve Türk Düşmanlarının saldırılarına karşı savunmada durduğumuz yetmelidir.

Türkiye’de bundan sonra gerçekleri her şekilde ortaya koymalıdır.

Gerçekleri anlatan Filmler yapılmalı, romanlar yazılmalı, belgeseller çekilmelidir.

O Amerika’nın, Avrupa’nın karşısında el pençe divan duran Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri ve Başbakanları yoktur artık.

‘Aman laf edersek, karşı gelirsek kredi alamayız’ diyen ve her söyleneni kabullenen, yutkunan yönetimler tarih olmuştur.

Bilakis şimdi onlara kredi açan Türkiye Cumhuriyetinin AK Parti Hükümetleri  işbaşındadır. O eski perdeler  kapanmıştır artık Allaha çok şükür.

Halkımız  ‘nereden nereye gelindiğini’ unutmamalıdır.

70 cent peşinde koşan Türkiye’den IMF’ye milyarlarca dolar kredi açan bir Türkiye vardır şimdi.

Savunma zamanı değildir artık, gerçekleri anlatmak için propağanda saldırısına başlanılmalıdır.

Kararlı duruşlarından asla taviz vermeyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve Başbakanımız Ahmet Davutoğlu’na teşekkür ediyoruz.

İletişim E-Posta: mehmeteminguzbey@gmail.com - Telefon: Okunma Sayısı: 1914
 
Diğer Yazıları

ÖZEL YETKİLİ TURİZM OFİSİ
ÇİMSA İLGİLİLERİ ÜZÜLMÜŞLER...
Hem canımızı alıyorlar, Hem de daha fazla paramızı...
TALİHSİZ KONUŞMA VE DİKKAT ÇEKEN FOTOĞRAFLAR
UTKU ANITI
‘ELİ ÖPÜLECEK BİR ADAM BU SAVCI OSMAN ÇABUK’
Kitap satışını artırmak için mi?
Rahmet ve minnetle anıyoruz
ATSO SEÇİMLERİ
13 Şüpheli Savcılıkta
42 yıl önce 42 yıl sonra
BAKAN EROĞLU; ‘AFYONLU BABAYİĞİTLER HAYDİ MEYDANE’
FETÖ/PDY OPERASYONLARINDA SON DURUM
HASAN CELAL GÜZEL
YÜNTAŞ EKMEĞİ KAÇ KURUŞ?
RESMİ İLANLAR YA TÜMÜYLE KALDIRILMALIDIR YA DA ULUSAL GAZETELER YAYINLAMAMALIDIR
Dik durdu, dikleşmedi...
BAŞKAN ÇOBANDAN AÇIKLAMA VAR
YEREL BASIN
ARA GÜLER
Afyon sahiplerinden birisini daha kaybetti...
Sami’ler Hakka Yürüdü
Kimler ByLock'cu Çıktı
AK PARTİZANLAR
Fetö davalarında son durum (1)
Aşk sınır tanımıyor
BU HAFTA GÜNDEMİMİZ FETÖ/PYD
Allah Rahmet Eylesin…
Devletimiz her şeyi biliyor...
Eşinin ifadeleri, Ali İşisağ’ı yalanlıyor...
YAZMAKTAN ÇEKİNMEYİZ
İfadesi infial yarattı
Ne olacak bu trafiğin hali?
7 AY SONRA AKLINA GELMİŞ !
ÖZELLEŞTİRİLMİYOR, GÜZELLEŞTİRİLİYOR...
BAŞSAVCIMIZIN MESAJLARI
Bakanımızın 2017 değerlendirme toplantısı
Bakanımız not almıştı, gereğini yaptı...
Merhametten maraz doğar
BİR FİL DAHA İSTİYORUZ
2018'E MERHABA
HEP DİYORDUK... AFYONKARAHİSAR TÜRKİYE’YE ÖRNEK
ÇOBAN VE ARKADAŞLARINA KUMPAS KURAN FET֒CÜLER ŞİMDİ NEREDELER?
UNUTULMAMASI VE UNUTTURULMAMASI GEREKEN GERÇEK
ANNESİ VE BABASI DA YOK ORTALIKTA
ÇOBAN’A FETÖ KUMPASINDA SON DURUM...
BÜYÜKKALECİK OLDU KOCATEPE
O HAİN POLİS AFYONLU
KÖMÜR MEVZUU
Alkışların en büyüğü 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ne
Kütüphane gibi...
Kasap ‘mal’ derdinde...
HADİ İNŞALLAH
BATTI-ÇIKTI MESELESİ
BAKAN FAKIBABA DEDİĞİNİ YAPTI...
FETÖ İLE MÜCADELE DE AFYONKARAHİSAR BİRİNCİ...
SADECE TÜRKİYE’NİN DEĞİL, DÜNYANIN SU İŞLERİ BAKANI
ÇOBAN İLE TAŞGETİRENİN ORTAK İŞARETİ
BAŞKAN ÇOBAN'DAN AÇIKLAMA VAR
34.YIL
BANK ASYA İLE İLİŞKİLER NE ZAMAN KESİLDİ?
ÖRNEK BİR ÜNİVERSİTE
ÖNCE KISACA ANLATALIM HABERAL HOCAYI...
AKÜ YARGILAMALARI
Kolay gelsin...
Bu yıl daha kalabalıktı...
Sağlık’ta değişim...
NEYMİŞ?
İĞNELİ KOLTUKLAR
Viskiyle el yıkayanlar...
GAYGUBET EVLERİ
KALİTE DEVİNİ KAYBETTİK
BASIN KONSEYİ AVRUPA'DA
Bakanımız dört gün İlimizde...
REKTÖR HOCA BUNLARI GÖRMÜYOR MU? GÖRMÜYOR İSE, KİMSE DE SÖYLEMİYOR MU?
Samimiyeti suistimal etmeyin...
KOPYA ÇEKMEYİN
AKܒde yine ‘staj’ sorunu
CHP Merkez İlçede delege seçimleri
Hayırlara vesile olur inşAllah
İkinci Üniversiteyi istiyoruz
YAZI İŞE YARAMIŞ GÖRÜNÜYOR
VEYSEL EROĞLU ÜNİVERSİTESİ
Şemsettin’deki referandum sonrası...
FETÖ cü Polis bakın ne ile yakalandı?
Müdür izinde, müfettiş incelemede
Anlaşılan o işçi olarak kalmamış!
Afyon nüfusuna göre Türkiye birincisi...
Yılanlara dikkat...
DOĞA AFYON İÇİN BİR ŞANS (4)
DOĞA AFYON İÇİN BİR ŞANS (3)
DOĞA AFYON İÇİN BİR ŞANS (2)
DOĞA AFYON İÇİN BİR ŞANS (1)
ATSO’ DA SEÇİM Mİ? SAVAŞ MI?
Saffet beye karşı yakışıksız sözler…
AFYON’UN İSTANBUL’U İSCEHİSAR !
‘EKSİĞİ OLANA İZİN VERMEYECEĞİZ’
Puzzle’a bir parça daha eklendi…
17 yıl önce, 17 yıl sonra...
AĞAÇ KESMEK DAHA KOLAY...
PUZZLE’IN PARÇALARI BİRLEŞİNCE...
40 KARAR ONANDI
KOPAN KOPANA !
Ağustos ayına merhaba...
Panko kendi içinde hesaplarını denetlemeli...
Pankoda neler oluyor?
Basın Bayramı...
FETÖ/PDY duruşmalarında son durum (4)
FETÖ/PDY duruşmalarında son durum (3)
FETÖ/PDY duruşmalarında son durum (2)
FETÖ/PDY son durum (1)
FETÖ ile ilgili çok önemli bilgiler- gelişmeler...
Bakanımızın STK buluşmaları (4)
Bakanımızın STK buluşmaları (3)
Bakanımızın STK lar ile buluşması (2)
Bakanımızın STK buluşması (1)
AFYON ESNAFI VE AKÜ ÖĞRENCİLERİ ŞİKAYETCİ
KISA BİR ARADAN SONRA
Belediye Kuşunun bugünkü konusu dürbüncü
EY AKÜ ilgilileri... Bırakın havanda su dövmeyi artık
BİRLİKTİR NET KONUŞTU
Hatice Yonca Onur’dan, SMMMO Başkanı Kadir Arık’a cevap var...
Üniversitelerde himmet rayici 1 trilyon mu?
D2’ler işin cılkını çıkarınca, S plakalara rant doğdu
30 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı
NE OLACAK BU STAJYER ÖĞRENCİLERİN HALİ?
Üniversitelerde neler oluyor?
Tehditlere pabuç bırakmadık
Belediye Kuşu’na Belediye’den cevap var...
AK PARTİ BELEDİYELER İLE GELDİ, GİTMEMEK İÇİN...
YILAN HİKAYESİNE DÖNEN YAZI MESELESİ
ÇOBAN'I TAKMAYAN FİRMA
EL İNSAF EL VİCDAN... BABANIZIN PARASINI HARCAMIYORSUNUZ... BU MİLLETİN VERGİLERİNİ HARCIYORSUNUZ... KENDİ PARANIZ OLSA BU KADAR PERVASIZ VE HOYRATÇA HARCARMIYDINIZ?
Elbette hesap verecekler...
Dürbün’den köprüdeki yazıya...
BEN BELEDİYEYİM... İZLERİM...
BELEDİYE BAŞKANIMIZDAN CEVAP VAR
ŞİFRE YA PENSİLVANYA’YA ULAŞTIYSA...
Başkanı Bıktıran ve yıpratan dedikodu...
FİNO KÖPEĞİ DEĞİLİM DEMİŞ... HAKLI...
BELEDİYE’DE YENİ BİR YARIŞ VAR... İŞLERİ DEĞİL, BAŞKA ŞEYLERİNİ YARIŞTIRIYORLAR
Sahte sıfatlar
AYMAZLIK MI ? REFERANS MI ?
Tahminimiz tuttu
AFYONDAKİ FETÖ/PDY SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNÜN BEL KEMİĞİNİ OLUŞTURAN KİŞİLERİN YARGILANDIKLARI ANA DAVALARDAN BİRİSİNİN DURUŞMASI BUGÜN
REFERANDUM İÇİN SON HAFTA
Referanduma giderken İlimizdeki Partilerin durumu
ONLARDA ÖYLE, BİZDE BÖYLE...
TORBA YASA GİBİ TORBA İHALE!
Yırttık sanmayın demiştik...
AK Parti bu işi iyi biliyor
Demirel Ailesi 2023’ü hedefledi
ADLİ VE İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
YALANCININ MUMU ODAK YAZINCAYA KADAR YANAR...
EMNİYETİMİZ DESTANLAR YAZIYOR... YAZMAYA DA DEVAM EDECEK...
Rize’de Ramazan Avcı Kültür Merkezi
REFERANSI HÜRSİAD MI?
SAVCILIK FABRİKA GİBİ
ALİLA’DA SON DURUM: PARS OUT BIDI İN...
BAL TUTANI ÇİN’E Mİ GÖTÜRÜYORLAR?
TAYYİP ERDOĞAN NEDEN TEK LİDER?
SÖZE ÖNEM VERMESİNİN YANI SIRA MÜTEVAZİLİK KONUSUNDA DA RAKİPSİZ...
NEDEN ARA VERMİŞTİK?
STK TOPLANTISINDAN NOTLAR...
‘Cumhurbaşkanımızın Sağlık Ekibinde hiç görev yapmadım’
DR. BİRAND TANERİ
İşte Türkiye Cumhuriyeti Devletinin büyüklüğü...
Cumhurbaşkanını görevden alacaklardı, Meclisi ve Hükümeti ortadan kaldıracaklardı
FETÖ elebaşısının örgütüne yıllar öncesinde söylediği sözler 15 Temmuz’u işaret ediyor...
FETÖ/PDY Paralel devlet oluşturarak Anayasal düzeni ele geçirmeyi hedefledi
FETÖ medyayı kendilerine karşı olanları sindirmek için kullandı
ABİ VE ABLALAR KİMİ SEÇTİLERSE, GELİN YA DA DAMAT ADAYI KADERLERİNE RAZI OLUP SEÇİLEN KİŞİ İLE EVLENİYORLARDI
AK PARTİ MİLLETVEKİLİ DE FETÖCÜLERİN ÜNİVERSİTELERDE HALEN ATILMAMASINDAN DERTLİ
CENNET VAADLİ HİMMET TOPLANTILARI
FETÖ ŞİRKETLERİNİN HİÇ BİRİSİNİN SAHİBİ RESMİ KAYITLARDA GÖRÜNEN KİŞİLERE AİT DEĞİLDİR
TAKİP
BELEDİYENİN BORÇLARI DÖRTTE BİRE İNDİ
HÜKÜMETİ ZOR DURUMDA BIRAKMAK İÇİN MONTAJLAR YAPARAK BUNLARI KULLANDILAR
DUY SESİMİZİ HALİL AĞABEY
SAHTE DİPLOMAYLA ÖRGÜT ELEMANLARINI KAMU KURUMLARINA YERLEŞTİRMEK FETÖ İÇİN SIRADAN BİR İŞ HALİNE GELMİŞTİR
HALUK İMGA GEZEKLERE KATILMADIĞINI BELİRTTİ
GENÇLERİ BÖYLE KANDIRIYORLARDI...
BİR HAFTANIN ARDINDAN...
FET֒DE TOPLANAN PARALARA MAKBUZ VERİLMEZ
FETÖ: HIRSIZLIK YAPMAYI – FUHUŞ YAPMAYI – İÇKİ İÇMEYİ – GEREKTİĞİNDE ALLAH’I BİLE İNKAR ETMEYİ MÜBAH SAYAN ÖRGÜTTÜR
TERÖR KAVRAMI VE FETÖ/PDY SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNÜN YAPILANMASI
HAŞHAŞİLER YILLARCA EMİR GELENE KADAR UYKUDA BEKLEMİŞLERDİ
TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLACAK İDDİANAME
HAYIR LI GİDİŞ
‘iREiS BEY’
Valimiz duyarsız kalmayacaktır
Yine AKÜ Rekortmen...
Sağlık Bakanlığına bağlı Halk Sağlığı İl Müdürlüğünde neler oluyor?
AK Partinin kahvaltılı toplantısı
BİLGİ KAYNAKLARIMIZIN GİZLİLİĞİ ESASTIR
2016’ya veda ederken
AKܒDE DİKKAT ÇEKEN GÖZALTILAR...
5 YIL OLDU
ALLAH’TAN EMPATi YAPAN BiR iDARECiMiZ VAR
AKÜ ÖNÜNDEKİ KAZA İLE İLGİLİ OKUR MEKTKUBU
HAVANDA SU DÖVÜYOR...
DİZİ DEYİP GEÇMEYİN...
BU DURUMA DÜŞECEKLERİNİ TAHMİN ETMİYORLARDI
FETÖ/PDY OPERASYONLARINDA FREN YOK...
UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE
TEM yeni gözaltılar gerçekleştirdi
Daha derine ineceğiz Hoca...
Baydar ne diyor, Hoca ne cevap veriyor?
HASAN YABUZ
Saygıyla anıyoruz tüm Öğretmenlerimizi...
‘FETÖ/PDY SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜ DEĞİL’ DİYENLER DİKKATLE OKUSUNLAR...
UMUT TACİRLERİNE DİKKAT
NEREDEN NEREYE...
UNUTMADIK-UNUTTURMAYACAĞIZ
BİR YIL SONRA HEPSİNİN KÖKÜ KAZINMIŞ OLACAK
İMAJINI SEVEYİM HOCA SENİN
THY ile ekonomi class’ta uçmanın ayrıcalığı...
Demirkırkan doğruları aktarmamış!
KATLANARAK DEVAM EDECEK...
BAM TELİNE Mİ BASTIK HOCAM?
DÖRT AYRI ÇALIŞMA YAPILIYOR
ZOR MU GELiYOR HOCAM?
Aydın’da mutlu bir gün...
Törenden dikkat çeken notlar...
Yapılan merkezden daha önemli olanı...
Rektörün başına gelen ikinci vaka...
İBRAHİM ÖZEL
Spontane Afyon Lobisi...
Yoğun geçen haftanın ardından...
‘MHP nin başında iyi ki Devlet bey var’
2011 REKTÖRLERİ
FETÖ AKܒde yayın tezgahı mı kurdu?
‘BÜSTÜ BİZ YAPTIRABİLİRİZ’
CHP’ye Atatürk büstü meselesi...
AKܒDEN BİR İMAM DAHA ÇIKTI !
"MAĞDUR FALAN YOK'
AH ŞU KOLTUKLAR YOK MU...
REKTÖRE SORULARA DEVAM...
ÇOK MU ZOR SORDUK HOCAM?
Haftasonunu uykusuz geçirdiler yine...
AKÜ İmam Fakültesi!
YÖNETİCİLERİMİZ UYUYOR MU?
AKÜ SiZE MİNNETTARDIR HOCAM..
Termal Başkentiz!
Deve kuşlarına tavsiye...
NEREDEN NEREYE
Berber Koltuğu
TED KOLEJİ
BAŞKAN ‘USTA’ OLMUŞ
ÇOBAN NEDEN AVUKATLIĞA SOYUNDU?
AKÜ HASTANESİNİN A TAKIMI TUTUKLANDI
İFTİRA VE YALANCILIK KONUSUNDA KİMSENİN SENİ ELİNE SU BİLE DÖKEMEYECEĞİNİ GÖSTERDİN HÜSNÜ SERTESER!
İSTEYEN İSTEDİĞİNİ YAZABİLİR... SONUÇLARINA KATLANMAK ŞARTIYLA...
NEDEN DESTEK YERİNE KÖSTEK OLUYORSUN SERTESER?
GEL BİR DOBRA DOBRA YAPALIM HÜSNÜ SERTESER
ATSO’DA BUGÜN SEÇİM GÜNÜ...
EMNİYET DOĞRU OLANI YAPIYOR
FETÖ İÇİN HER YOL MÜBAHTIR
İNİNE GİRİLDİ AMA SEN YOKSUN RIZANUR EFENDİ !
EMNİYET’TEKİ KABA TEMİZLİK BİTMEK ÜZERE...
‘İNTİHAR’ DİYEREK KAPATTILAR
DAHA YÜZDE ON
DEVLET HERŞEYİ BİLİR.
Devlet Bahçeli
ÖZEL KOKU KİME GELDİ?
ÖNCE SOLA, SONRA SAĞA, SONRA TEKRAR SOLA
AĞUSTOS 2015 / TEMMUZ 2016
MELİH YURTER BAŞKANLIK KOLTUĞUNU REDDETMİŞTİ
‘BİZ SİZİN YÜZÜNÜZDEN CEZAEVİNE GİRDİK’
ÖNCE KENDİNE BAK HAKKI EFENDİ !
ŞEHRİN TEK HAKİMİ OLACAKTI ŞİMDİ HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK...
FETÖ ATSO SEÇİMLERİNE DE MÜDAHALE ETMİŞTİ...
O GECE BELEDİYE CEPHESİNDE YAŞANANLAR...
KADiFE iÇiNDEKi ÇELiK YUMRUK
O GECE VE SONRASI NELER YAŞANDI ?
DAHA NEDEN BEKLİYORSUNUZ?
SEN DEĞİLMİSİN DEVLETİN KURUMLARINI YALANLAYAN?
HAKAN YUSUF GÜNER
HAREKETİN LİDERİ DEVLET BAHÇELİ
VEFA
PARALEL İLE MÜCADELE
BİR KAÇ SANiYELiK GÖRÜNTÜ YETER...
KAMPLAR AFYON’DA YAPILACAK
Heyecanlı, şevkli ve güleryüzlü Başbakan
SEÇİM KONUSU HALKI PEK İLGİLENDİRMİYOR...
MİLLİYETÇİLİK
HAYIRLI OLSUN
Fenerbahçe Maçı...
ZİYARETTEN NOTLAR…
FAZLA OLDUK GALİBA !
ORGANİZE SANAYİDE SON DURUM…
ORGANİZE BÖLGESİ SEÇİMLERİ ÜZERİNE…
AK PARTİ HIZLI BAŞLADI
DIŞKISINDA ALTIN VAR SANANLAR…
İSTEMEZÜK
GENEL BAŞKANLIKTAN LİDERLİĞE DEVLET BAHÇELİ
ECER’İ ARKASINDAN VURMUŞLAR !
DEFTERDARLIK VE SAVCILIK BU İDDİALARI ARAŞTIRMALIDIR…
YENİ TÜRKİYE YENİ AFYON YENİ ODAK
G20 ve B20’ye dair bazı notlar…
BAŞBAKANIN TALİMATI HAVADA KALMAYACAK
YER BEĞENSİN DEMİŞİM !
Serteser’in iftiralarına mecburi cevap
‘AFYONDA VALİLİK YAPMAK AYRICALIKTIR’
‘GÖREVİNİZ BU VALİ BEY’
HÜZAİ
Üniversiteden katkı mutlaka alınmalı
‘SİYASİ İSE BENDE GİRMEYEYİM O ZAMAN’
BMW ile Şehir turu !
ODAK'ta buluşmanın öncesi
‘Dipçik gibi’
1 nolu bölüme girişimiz tantanalı oldu…
Masada iki Afyonlu…
‘OLAĞANÜSTÜ DURUMDAN OLAĞANÜSTÜ KARARLARLA ÇIKARSINIZ’
ÇETİNKAYA’NIN İSTEDİKLERİ OLDU
MHP CEPHESİNDE SON DURUM
ZORLAMAYLA MI ADAY OLUYORLAR?
PARAŞÜT DELİNİRSE NE OLUR?
ÖZEL İDARE Mİ FAİZ İDARE Mİ ?
SENATO VEBALDEDİR
GEÇ BUNLARI HOCAM
GUİNNESS REKORLAR KİTABINA GİRER…
İYİ Kİ EROĞLU VAR!
EROĞLU’NA VE AK PARTİ’YE SABOTE Mİ VAR?
İYİ PİŞMİŞ ARTIK !
O, bazıları için iyi bir rol model…
Elibol'dan başlıklar
Genç-Atak-Cesur
14 ayda mucize yaşatan Bakan Akcan
Okuma yazma bilmeyen bir ananın projesiyim
KIRAT’IN SÜVARİSİ: KÜL TIGİN HAN...
DELİ MEHMET !
‘ VETO ’ DAN BUGÜNE
DEĞİŞMEYEN BİR İNSAN
TAŞIMA İŞİNİN DUAYENİ
İLGİNÇ BİR DOKTOR!
HACIPAŞA İLERİYİ GÖRMÜŞ!
İŞTE ALİ ACAR
KAPTAN’ LA DOBRA DOBRA
KASIT MI VAR, BECERİKSİZLİK Mİ?
ÇÖZÜMÜN MİMARI KADİR KONAK OLABİLİR
ACI AMA GERÇEK
HERA TEKSTİL VE AVŞAR EMAYE AFYON VE BOLVADİN
AKÜ LİSTEYE GİREMEDİ
ÖNCE KENDİ ZEKANI KONTROL ETTİR KEMAL; KEM SÖZ KEM AKÇE SAHİBİNE AİTTİR
DÜĞÜM ÜSTÜNE DÜĞÜM
BASIN İLAN VEBALDEN KURTULMALI
Diğer Yazarlar

Yaprak değiliz ki her rüzgârda savrulalım!
Senem Pide Salonu
Afrin Operasyonları
KARA GÜN 12 EYLÜL
NEDEN/NİÇİN OKUMALIYIZ?
Kudüs’te barışın kare kodu duvarlarda
CUMHURİYETİN İLK BASIN DAVALARI
‘’ Hakkımızı İSTİYORUZ ’’
MENZİL TARİKATI SAĞLIK BAKANLIĞINDAN TEMİZLENİYOR
E-Gazete (Odak Gazetesi)
Ulusal Gazeteler
Yazarlar
YAVUZ DONAT
"Acı" sorular
Adnan Menderes, Hasan Polatkan ve Fatin Rüşt&...
Ahmet Işık
İddialar doğruysa yazıklar olsun
İddialar doğruysa yazıklar olsun Hatırlarsanız bu...
Mustafa Özkal
PAPAĞAN HAFIZ OLSA..
PAPAĞAN HAFIZ OLSA.. Bir kaç hafta &o...
Ahmet SARLIK
Burhanettin Çoban’a hayırlı uğurlu olsun!
Burhanettin Çoban’a hayırlı uğurlu ol...
İSMAİL AKAR
KARA GÜN 12 EYLÜL
KARA GÜN 12 EYLÜL Bundan 38 yıl ön...
Ramazan DEMİR
NEDEN/NİÇİN OKUMALIYIZ?
NEDEN/NİÇİN OKUMALIYIZ? Semavi dinler d&uu...
Fatih SUSUZ
BOLVADİN ES ES’E GİTTİ
BOLVADİN ES ES’E GİTTİ Bu sezon olduk&ccedi...
Prof.Dr. Şan Öz-Alp
Muhalefetsiz Demokrasi!
Muhalefetsiz Demokrasi! Çok sayıda vatanda...
Gökhan Kocaaslan
Yeşilyol Çay ve Ötesi ile yeşillendi
Yeşilyol Çay ve Ötesi ile yeşillendi ...
Rabia Güzbey
İNSANIMIZ BOZULDU!
İNSANIMIZ BOZULDU! Çocuk istismarları, kad...
MUSTAFA DAĞHAN
Yaprak değiliz ki her rüzgârda savrulalım!
Yaprak değiliz ki her rüzgârda savrulal...
İhsan Şengül
Senem Pide Salonu
Gurme Köşemizin bu haftaki konuk mekanı şehri...
M.Emin Güzbey
ÖZEL YETKİLİ TURİZM OFİSİ
ÖZEL YETKİLİ TURİZM OFİSİ Geçmişte sı...
HÜSEYİN ÖZHARPUTLU
Afrin Operasyonları
  Birilerinin hoşuna gitmesi için T&u...
CELAL TURGUT KOÇ
Kudüs’te barışın kare kodu duvarlarda
  Gökyüzüne en yakın şehir ol...
KONUK KALEM Kemal Horzum
Kader kurbanı, gazeteci..
  Herifin biri, komşu kızını zorla kaç...
BAHRİ BAKAÇ
‘’ Hakkımızı İSTİYORUZ ’’
‘’Dünya benim ülkem, insanla...
YAMAN TÖRÜNER
CUMHURİYETİN İLK BASIN DAVALARI
  Cumhuriyet tarihimizin ilk basın davası, ...
SAYGI ÖZTÜRK (Konuk Kalem)
MENZİL TARİKATI SAĞLIK BAKANLIĞINDAN TEMİZLENİYOR
Sağlık Bakanlığı, doktor olmayanların hastane y&o...
Dr. Hasan Hüsnü Eren
AĞIR METALLER
  Günlük hayatımızda Ağır Metal bi...
Feyzullah Demirkale
ÇOCUKLARINIZA SEVGİNİZİ VERİN, DÜŞÜNCELERİNİZİ DEĞİL
  Her ebeveyn için evlat sevgisi başk...
İlan

Facebook
Namaz Vakitleri ( Afyon )

İmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
06:2408:0713:1015:3817:5619:26

Saturday, December 30, 2017
Tarihte Bugün
622 - Peygamberimizin (s.a.v.)'in hicret esnasında Kubâ'ya gelişi
1922 - Bozcaada, Bayramiç, Mihaliççık ve Sivrihisar'ın kurtuluşu.
Anasayfa
Site Haritası
Sitenize Ekleyin
RSS Kaynağı
Hakkımızda
Reklamlar
Sponsorlar
Sayfalar
Künyemiz
Facebook
Twitter
Bize Ulaşın
Copyright ©2013 - Tüm hakları saklı tutulmaktadır.
Bu sitede yayınlanan tüm resim, materyal ve içeriğin telif hakları tarafımızca saklı olup izinsiz alınıp kullanılamaz.
0.72